Marcenaro

Versione stampabilePDF version

Se eu soubesse, u eu primeiro vi
a mia sennor e meu lum' e meu ben,
que tanto mal me verria por én
como me ven, guardarame log' i
de a veer, amigos, pero sei                                     5
ca nunca vira, nen vi, nen verei
tan fremosa dona com' ela vi.
 
Mais, amigos, mal dia fui por mí,
pois me por ela tan gran cuita ven,
que ben mil vezes no dia me ten,                           10
meus amigos, desjuigad' assi,
que niun sén nen sentido non ei;
e quand' acordo, amigos, non sei
niun consello pois aver de mí.
 
En tal coita qual m' oides dizer                               15
me ten, amigos, si Deus me perdon,
desque a vi, -¡que a non visse!-, ca non
vi nunca dona tan ben parecer,
nen tan fremoso nen tan ben falar.
Por tal dona qual m' oides contar,                           20
moir' eu, e non lle posso ren dizer,
 
ca, se a posso algũa vez veer,
quanto cuid' ante no meu coraçon,
que lle direi, escaece m' enton,
ca mi o faz ela tod' escaecer,                                  25
tanto a vejo fremoso falar
e pareçer, amigos, que nembrar
non me posso, se non de a veer.
 
E, se me Deus quisesse dar seu ben
dela, ja Ll' eu quitaria por én                                   30
seu parais', e outro ben fazer.