Marcenaro

Versione stampabilePDF version

Meus amigos, oimais quero dizer
a quantos me veeren preguntar
qual est' a dona que me faz morrer,
ca non ei ja porque o recear,
e saberan qual dona quero ben;                               5
direia ja, ca sei que nulha ren
non ei por én, mais ca perç' a perder.
 
¿E que máis ei de que perç' a perder?
O corpo perç' , e, quant' é meu cuidar,
non á i máis , nen posso máis saber,                       10
nen moor perda non poss' eu osmar;
mai- la dona por que eu moiro, ben
lhi faz Deus tanto, quant' eu ja per ren
nunca direi, nen o seu parecer.
 
Ca tanto a fez Deus ben parecer                              15
sobr' outras donas, e melhor falar
sobre quantas eu ja pudi veer,
que direi máis, e pes a quien pesar:
mui mái-la fez valer en todo ben,
ca lhi fez El que lhi non mingua ren                          20
de quanto ben dona deva aver.