Lapa

Versione stampabilePDF version

Un cavaleiro se comprou,
pera quitar-se de Jaén,
u jazia pres', e custou
pouco; pero non mercou ben,
ante tenho que mercou mal,                                       5
ca deu por si mais ca non val;
e tenho que fez i mal sen.
 
Tan pouco soub' el de mercar
que nunca eu tan pouco vi,
ca se quitou de se comprar,                                       10
e tan grand' engano prês i
que, pero s' ar queira vender,
já nunca poderá valer
o meio do que deu por si.
 
De se comprar ouv' el sabor                                       15
tan grande, que se non guardou
de mercar mal; e fez peior
por que s' ante non conselhou:
ca diz agora sa molher
que este mercado nono quer                                      20
saber, pois el tan mal mercou.