Harvey

Versione stampabilePDF version

I.
Anz que l’haura bruna·s cal  
gir un vers d’amon d’aval;   
q’ist mei guerrer maladrei   
si fan de gabar vassal,      
e cujon se q’est caval,      
c’ai perdut, m’aion destrei. 

II.
Ja per so uns non guabei     
si·m perd; e demostrar n’ei  
q’emqeras em tug el bal.     
Anc ogan de l’autre frei     
farai tornar tal nevei       
al mestier Bernart del Gal.  

III.
Segnior, eu no soi ges ducs, 
ni no veg can tenc sol ducs; 
ni de lop ni de lairon       
no·s pot gardar desastrucs,  
qon fai cel qe es els sucs:  
tost a emblar conoisson!     

IV.
Ben sap cel de Meolhon       
s’ieu fas en, tant con el fon,
o·N Bertran dels Bauz, o·N Ucs;
jamais non tengran blizon,     
mas fait cujon aver pron       
car ni von cau con sambucs.    

V.
Anc pois no·ls tinc per onratz 
po·l camps fo desamparatz      
per els senes colp de bran!    
Dels cavalers la meitatz       
degron tener los valatz:       
q’il eron be seis aitan!       

VI.
Segnior, ben sai q’en estan    
ani’ a penr’ un sol dan.       
Mas ar soi outrapassatz        
et estortz d’aqel afan         
per q’eu nau era doptan.       
Ar serai abandonatz!           

VII.
Anc, pos a ma dona plac        
qe·m volgues mal, gaug non ac; 
ni jamais no·m deu parer       
be, pos eu mezeis m’estrac.    
E qi no·m tengues per flac     
tot joi laissera cazer.        

VIII.
Mas Dieus no saub hanc voler   
c’om de tot se desesper;       
per qe·m tenc, e si m’esmac,   
donna, car ben cud saber       
qe jamais no·us an vezer;      
mas ges per tant no·m estrac.  

IX.
Trobat, per so no m’estrac:    
car mos cors, si ben n’esmac,  
no m’en daria poder.           

X.
Esperat ai et esper            
merce, si·us ven a plazer,     
donna, per qe no·m n’estrac.