Fratta

Versione stampabilePDF version

I.
Chantarai pus vey qu’a far m’er           
d’un chant nou que·m gronh dins lo cays;  
chantars m’a tengut en pantays,           
cum si chantes d’aytal guiza              
qu’autruy chantar non ressembles,         
qu’anc chans no fon valens ni bos         
que ressembles autruy chansos.            

II.
Belh m’es quan l’alauza se fer             
en l’ayr, per on dissen lo rays,            
e monta, tro li·s bel que·s bays            
sobre·l fuelh que branda·l biza,            
e·l dous temps — qu’anc bona nasques! —     
entruebre·ls becx dels auzelhos,            
don retin lur chans sus e ios.              

III.
Qui a doncx amor e l’enquier,       
et amors brot’ e bruelh’ e nays,    
e qui l’es humils e verays,         
en breu d’ora l’a conquiza;         
q’umilitatz la vens ades            
e belhs semblans ab gent respos,    
qu’estiers no n’es hom poderos.     

IV.
Mays de mi, las!, qu’enayssi·l ser    
e re no n’ai mas quan lo fays:        
ayso meteys m’es lo grans iays,       
maier que qui·m dava Piza;            
e s’a lieys plagues qu’a sos pes      
vengues ves lieys de ginolhos         
e·lh disses un mot amoros! . . .      

V.
Amors, saber volgra quon er           
de nos dos, si·us plazi’, hueymays,   
que per re engrayssar no·m lays,      
mas quar no sai ma deviza;            
e podetz aver cor engres              
ves mi, qu’ieu non l’aurai ves vos,   
tro que·l cors rest de l’arma blos!   

VI.
Ab sol qu’ilh — ayso no m’esfer —  
non reblan gelos ni savays,        
que ia nulh dan, si be·s n’irays,  
no·l pretz una pauca briza.        
M’en puesca tener luenh ni pres,   
sia lausengiers o gilos,           
sol qu’ela·m sia a mos pros;       

VII.
sol sia que mos cors s’esmer,      
que ves autra part non biays!      
Qu’un’amors ad autr’enquier plays, 
si·n sabi’ esser auciza;           
e sapchatz, s’ieu tant non l’ames, 
ia non saupra far vers ni sos,     
e non o feira, s’ilh no fos.       

VIII.
Peire d’Alvernhe l’er cofes        
tant de servir e d’orazos,         
tro que li·n venha guizardos.