Fratta

Versione stampabilePDF version

I.
De Dieu non puesc pauc ben parlar   
ni mout no·us en sai yssernir,      
quar gran res restari’ a dir        
e·l paucs es pus que non apar;      
mas pus ylh m’abriv’ en valor       
al belh sen si cuma parier          
ben tanh dir a dreg per s’amor      
so qu’al sieu poble a mestier.      

II.
Don dic cossi deu esguarar          
quals es ni que deu devenir,        
e s’om so meti’ en cossir           
ia res no·s deuria prezar;          
mas l’uelh belh tenon tenebror      
e l’esguart gloton desirier,        
e·l cors cossenten la folhor        
guida l’arm’ a mal destorbier.      

III.
De que·m puesc pro meravillar       
cum per se non pren hom albir;      
que, quan que·l tric, l’er a murir  
e pel pas ansessor passar;          
et en tan estranha flairor          
revertis qui·s pus bobansier        
qu’als auzens hi a gran feror,      
mas huey oblidon aquo d’ier.        

IV.
Mout es grieu e fort et amar        
als trespassans de desgiquir        
d’aysso de que·s degran aizir,      
ans que·ns sobrevengues afar;       
qu’ieu sai que tart, si contra·l cor,
no·s cobri hom ben del arquier       
que del colp sentra la viguor,       
quar trop val guarda de premier.     

V.
Mas grieus es hom a castiar          
que mais ama son dan chauzir;        
mas qui·s volgues tant enantir       
vas ben cum contra mal obrar,        
ia non perdera·l regn’ aussor        
pel ioy d’aquest mon messongier;     
quan la carn caitiv’ a sabor         
l’esperitz pren gran encombrier.     

VI.
E que·us puesc per peior contar      
d’ome, si·l vey ben resplandir       
de ren qu’el segl’ ay’ a formir,     
mas ab Dieu no·s sap acordar;        
e tot l’als es dezanador             
e desrefugen e corsier,              
per qu’om ren a son creator,         
pus mor, dels faitz respost entier.  

VII.
E pus Dieus nos denha donar          
vezer, entendre et auzir             
e sen e saber e sentir               
e tanta riquez’ ad uzar,             
be·ns degr’esser sovenidor;          
quar tort ten qui d’autruy terrier   
deven rics e del frug melhor         
es escas al don a sobrier.           

VIII.
Per qu’er escur so qu’ar es clar     
lay on Dieus mostrara·l martir       
qu’elh sostenc per nos a guarir;     
on nos sera totz a tremblar          
lo iorn del iutjamen maior,          
on non aura ren d’ufanier;           
qu’ab gran ioi et ab non pauc plor   
eissens desebran duy semdier.        

IX.
On chascuns se degra senhar          
et esser soven en sospir             
com Dieus se denhet humelir          
e que pres per los sieus salvar,     
e quan pauc porton tug del lor       
seguentre lo sanglot derrier;        
quar mout met estreicha labor        
cel que trop s’en fai parsonier.     

X.
E com lo blanc e·l vert e·l var      
sostenc, el fai demeg servir;        
don no·il platz alcus bes ufrir      
per aquel qui n’ar’ a penar.         
E totz temps reviura dolor           
tot so qu’el segl’ es d’alegrier,    
car aver vas nostre Senhor           
ni quan qu’es no val un dinier.      

XI.
A! co·s pot pauc quascus fiar        
en quan say laissa al transir,       
si·lh eys no so sap devezir          
tan gen que·s puesca profichar;      
e tan breu vid’ an li pluzor,        
vilan e clerc e cavalier,            
e tan tost torn’ en amargor          
lo ioys d’aquest segle leugier.      

XII.
Mas Dieus per la sua doussor         
nos don cum siam tal obrier,         
que·ns acuelha en resplandor         
on li sieu sanh son eretier. Amen.