Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
    I.
  Can lo riu de la fontaina
         S’esclarsis, si con far sol,
         E par la flor Aiglentina,
         E’l rosinholet el ram
         Volt, e refranh; et aplana
         Son dous chantar, et afina, 
         Dreitz es doncs, que’l mieu refranha.
  Can lo riu de la fontaina
  s’esclarsis, si con far sol,
  e par la flor aiglentina
  e·l rosinholet el ram
  volt e refranh et aplana
  son dous chantar et afina, 
  dreitz es doncsque·l mieu refranha.
    II.
  Amors de terra loindana
         Per vos totz lo cors mi dol,
         E non puesc trobar metzina
         Tro venha’l vostre reclam
         Ab atrag d’amor dousana
         Dins vergier, ó tras cortina
         Ab dezirada companha.
  Amors de terra loindana,
  per vos totz lo cors mi dol
  e non puesc trobar metzina
  tro venha·l vostre reclam,
  ab atrag d’amor dousana,
  dins vergier o tras cortina
  ab dezirada companha.
    III.
  Pos totz iorns men faill aizina
         No’m meravilh, si’m n’aflam, 
         Car anc genser crestiana
         Non fes Dieu, ni.nola vol,
         Juziena, ni Sarrazina.
         Ben es doncs pagues de mana
         Drutz, que de s’amor gazanha.
  Pos totz iorns men faill aizina
  no·m meravilh si·m n’aflam 
  car anc genser crestiana
  non fes Dieu, ni·nola vol,
  juziena ni sarrazina.
  Ben es doncs paguesde mana,
  drutz que de s’amor gazanha.
    IV.
  De voler mos cors mon fina
         Ves cella re, quieu plus am, 
         E sai, que volers m’eniana, 
         Si cobe    esa la’m tol;
         Car plus es poinhenz d’espina
         Ma dolors, quez ab ioi sana,
         Don ia non vueilh, c’om mi plainha.
  De voler mos cors mon fina
  ves cella re qu’ieu plus am 
  e sai que volers m’eniana
  si cobe[d]esa la·m tol,
  car plus es poinhenz d’espina
  ma dolors quez ab ioisana:
  don ia non vueilhc’om mi plainha.
   V.
  Entre Grec, e trasmontana
         Volgr’esser dins el mar, 
         Et agues can, e traina, 
         Ab que m’ânes deportar, 
         Fuec, e lenha, e sertana, 
         E pron peison per cozinar,
         E mi Dons per companha.
  EntreGrec e trasmontana
  volgr’ esser dins el mar 
  et agues can etraina, 
  ab que m’anes deportar 
  fuec e lenha e sertana 
  e pron peison per cozinar
  e Midons per companha.   -1
    VI.
  S’en est Breu de pergamina
         tramet lo ver en chantan 
         En plana lenga Romana
         a Nugo bru mon filhol,
         Bo’n sap, car gens Peitavina,
         De Berriu, e de Guiana
         S’esiau per lui, e Bretanha.
  Sen est breu de pergamina
  tramet lo versen chantan 
  en plana lenga romana
  an Ugo Bru mon Filhol.
  Bo·nsap car gens Peitavina,
  de Berriu e de Guiana
  s’esjau per lui e Bretanha.