Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

Testo Careri 1996, p. 400.

Lan can lo tems renouella
E par la flor albespina
Ai talant dun chan nouel
E son flurit li albespi
Quieu sai com lo chans refri
Doussamen per mei la brueilla
Lo rossinhol sesbaudeia.
I.
Lancan lo tems renovella
e par la flor albespina,
ai talant d'un chan novel,
e son flurit li albespi
qu'ieu sai com lo chans refri
doussamen per mei la brueilla,
lo rossinhol s'esbaudeja.
E can lo bosc reuerdeia
Nais fresca e uertz la fueilla
Adoncas reuerdei de ioi com sueill
Ab lo dous chant del mati
Que faun damor li auzel iauzen
So mou lauzeletz laureilla.
II.     
E can lo bosc reverdeja
nais fresca e vertz la fueilla
adoncas reverdei
de joi com sueill,
ab lo dous chant del mati,
que faun d'amor li auzel jauzen,
so mou l'auzeletz l'aureilla.
E pos luns lautre senseilla
El par ues sa par saizina
De nos es dreitz que sen sel
Cascuns dautretal aizi
Ab fin amor ses ergueill
Quieu conosc asatz e uei
Pos la maluestatz sergueilla
Camor non deu far enueia.
III.
E pos l'uns l'autre s'enseilla,
e·l par ves sa par s'aizina,
de nos es dreitz, que s'ensel
cascuns d'autretal aizi
ab fin'amor ses ergueill
qu'ieu conosc asatz e vei,
pos la malvestatz s'ergueilla
c'amor non deu far enueja.
Iois ab amor cabaleia
Es uieston duna despueilla
                                E cui que
E cui que descabelei
Escasedatz ni despueill
Amors si senh ap ioi fi
E iois fai damor capdel
E maluestatz que non fina
Baissa pretz el descapdela
IV.     
Jois ab amor cabaleja,
e·s vieston d'una despueilla,
e cui que descabelei,
escasedatz ni despueill;
amors si senh ap ioi fi,
e jois fai d'amor capdel,
e malvestatz, que non fina,
baissa pretz e·l descapdela.
Cortezament asembela
Amors uers esaclina
Que de ioi fai son sembel
Perquel plus ues lieis acli
E maluestatz desacueill
Pretz que no sap on sestei
Perquieu laus iouens acueilla
Amor et ab liei esteia.
V.
Cortezament asembela
amors vers e s'aclina,
que de joi fai son sembel,
per que·l plus ves lieis acli,
e malvestatz desacueill
pretz, que no sap on s'estei,
per qu'ieu laus, jovens acueilla
amor et ab liei esteja.
Aissi uoluda e guerreia
Mai lo ben que dieus lur tueilla
Als auars qui ieu guerrei
Mai noual re no quels tueill
Ans porta iouens tapi
Samors noi fai son apel
Tota ioia satapina
Cuns no uol pretz ni lapella.
VI.
Aissi voluda e guerreja
mai lo ben, que Dieus lur tueilla,
als avars qui ieu guerrei,
mai no val re no que·ls tueill,
ans porta jovens tapi
s'amors no·i fai son apel
tota joia s'atapina
c'uns no vol pretz ni l'apella.
Res el mon non es plus bella
Damor ueraia uezina
Ni re non tenc mai per bel
Nim uol auer a uezi
Ves nuilla part ]n[on rodueill
Quieu puesca trobar merse
Ricx maluatz garde rodeilla
Et amors ri e merseia.
VII.
Res el mon non es plus bella
d'amor veraia vezina,
ni re non tenc mai per bel
ni·m vol auer a vezi
ves nuilla part on rodueill,
qu'ieu puesca trobar merse,
ricx malvatz gard' e rodeilla,
et amors ri e merseia.
Sobrels nouels senhoreia
Mos chans en cal guizam uueilla
Els motz laisans senhorei]a[
El sai dir aisi com uueill
                                E au uos
E au uos del uers la fi
Qen grimoartz no sespel
Cap ioi lo lassa e lafina
Sis qui bel chant ni lespella.
VIII.     
Sobre·ls novels senhoreja
mos chans, en cal guiza·m vueilla,
e·ls motz laisa·ns senhorei,
e·l sai dir aisi com vueill;
e au vos del vers la fi,
q'en Grimoartz no s'espel,
c'ap joi lo lassa e l'afina
si·s qui be·l chant ni l'espella.