Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
  I
B Em cuiaua que no(n) chantes ogan. si tot mes greu
​e durame(n)s mi peza. que mandamen nai auut e coman. de
tot mi platz de mi dons la marqueza. e pus a lieis ai ma
chanso promeza. ben la dey far cuendera e prezan. car ben
conosc que siluen en talan. q(ue) mans bos locx ner chanta de-
apreza.
 
  II
          A preza ner mas ieu no sai com cha(n). co(m) pus y ai 
          ma ponha meza a penas puesc far ni dir bel sembla(n)
          tan ses ira dins e mo(n) cor enpreza. q(ue) si a lieis q(ue) am
or con q(ue) sia no(m) plai. q(ue) breu nom restaure lo dan. ia de mos
ior(n)s nom metrai e(n) afan. q(ue) ia p(er) mi sia autra done(n)q(ue)za 
 
  III
                                                                                                              E n-
q(ue)za no(n) q(ue)n vn loc solamen. aimei. a(n)c se e ia a dieu no plaia.
q(ue) ia uas mi fassaital falhime(n). cautra(m) dema(n) e q(ue) de lieis mestr-
aia. tostemps laurai finamor. e v(er)aia. e suy daita(n) el sieu bon
chauzime(n). q(ue) si p(er) lieis no(n) cobri iauzime(n). yeus pleu p(er) mi q(ue) ia-
mai. ioi no(n) aia.
 
  IV
                               Ioj aurai ieu saluy plai e breume(n) q(ui)eu cug
e crey q(ui)lh no uol quieu dechaia q(ue) p(er) aiso mia no(n)z espaue(n). cau-
zit ai dir q(ue) mal fai q(ui) sesmaya. ai dossa res cuende corteze gai-
a p(er) uos sospir e plor. e planc souen. car no sentetz la gra(n) do-
lor quieu sen. ni ges no(n) ai amic q(ue) laue retraia 
 
  V
                                                                                              M asieu
retrac soue(n) de uos cant soi ab luy cuy aus dir mon coratie
la gra(n)s beutatz els vostres faitz. tan bos catotas ge(n)s. ve-
no(n) be dagradatie tro q(ue) del tot me falhols companhos q(ue)n-
aisi mes lo parlars saboros. cautre conort no(n) ai de mo(n) da(m)p-
natie
 
  VI
              D ampnatie mes car no soi pod(er)os. de lieys vezer
q(ue) te(n) mo cor e(n) gatie. (et) estaue sai do(n) totas mas chansos. tramet
ades car las uol p(er)uzatie. ab tot mi platz la bela. daut para
tie e plagram pauc chan si p(er)lieis no fos. mas q(ui) lieis ve
ni sas be1 plaze(n)s faisos. nos pot tener de ioi ni dalegratie.
 
  VII
E n tot mi plai. mot uos ai en coratie (et) am uos mot ses
totas ochaizos. capres mi dons ies no(n) am tan can vos (et)es be(n)
dreg q(ui)lh naia lauantatie.