Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

 

 Comte depeitieus  Comte de Peitieus
  I
Companho tant ai agutz davols co(n)-
res. quieu no(n) puesc mudar. no(n) cha(n)
eque nom pes. enpero no uueill com sap-
cha mon afar. de maintas ues.
Companho, tant ai agutz d'avols conres
​qu'ieu non puesc mudar no·n chan e que no·m pes:
​enpero no vueill c'om sapcha mon afar, de maintas ves.
 
  II
Cdirai uos mentendensa deque es. no
mazauta cons gardatz ni gorc ses peis.
ni gabars de maluatz homes. com de
lors faitz nonagues.
C dirai vos m'entendensa da que es:
no m'azauta cons gardatz ni gorc ses peis,
ni gabars de malvatz homes c'om de lors faitz non agues.
  III
Senher dieus quezes delmon capdels e
reis. qui anc premiers gardet con com
non esteis. canc no fo mestiers. ni gar
da casidons estes sordeis.
Senher Dieus, quez es del mon capdels e reis,
qui anc premiers gardet con, com non esteis?
C'ans no fo mestiers ni garda c'a sidons estes sordei. 
  IV
Pero dirai uos con cals es sa leis.
com sel hom que mal na fait e peitz na
pres. si cautra res. en merma quin
pana econs encreis.
Pero dirai vos con, cals es sa leis,
com sel hom que mal n'a fait e peitz n'a pres:
​si c'autra res en merma, qui·n pana, e cons en creis.
  V
Esels qui no uolran creire mos casteis.
an ho uezer pres lo bosc enun deueis.
perun albre com hi tailla ni naison
dos ho treis.
E sels qui no volran creire mos casteis
​an ho vezer pres lo bosc en un deveis:
per un albre c'om hi tailla ni naison dos ho treis.
  VI
Equan lo bocx es taillatz nais plus
espes. el senher non pert son comte-
ni sos ses. areuers planh hom la ta-
la sil dampn [...]
E quan lo bocx es taillatz, nais plus espes,
e·l senher non pert son comte ni sos ses:
​a revers planh hom la tala, si·​l dampn[...]
  VII
Tortz es co [...]
dan noia g [...]
Tortz es co [...] dan no i a g[...]
[...]