Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
reambautz daurenga. Reambautz d’Aurenga
 
  I
Ara non siscla ni chanta rossigniols. ni cridairols en uergier.

ne dinz forest. ni par flors groia ni blaua. e sim nais iois e cha(n)z

e creis en ueilljans. car no mi uen con sol som njauz.
Ara non siscla ni chanta
Rossigniols, ni crida irols
en vergier ne dinz forest,
ni par flors groia ni blaua
e si‧m nais iois e chanz
e creis en veilljans,
car no mi ven con sol somnjauz.
 
  II
Car a mi donz a talenta. qem loing dols. e serai be fols.

seu totz temps. ab leis non rest. pos frain ma dolor. pl?? braua

si qe fais ni afanz. nom pot esser danz. ni maltraigz

nom dol paucs ni granz.
Car a midonz atalenta
qe‧m loing dols! E serai be fols
s’eu totz temps ab leis non rest,
pos frain ma dolor pl? brava;
si qe fais ni afanz
no‧m pot esser danz
ni maltraigz no‧m dol paucs ni granz.
 
  III
Ca pauc le cars. nom nauenta. qes chirols. non es ni cabrols

tan lieus com eu sui. qel test mes la ioia. qeu cercaua don

son iais entrepainz e serai tot lanz. pos ma dona. uol mons

enanz.
C’a pauc le cars no‧m n’aventa
q’eschirols non es, ni cabrols,
tan lieus com eu sui, q’el test
m’es la ioia q’eu cercava;
don son iais en trepainz
e serai tot lanz,
pos ma dona vol mons enanz.
 
  IV
Jes nocam espauenta. lurs estols. dels fels fals e mols. lauzengiers

cui deus tempest. sim prent mi don eme(n)traua. p(er) iamais

a milanz. tot al seu comanz. qen als cors no(n) cal qeu meslanz.
Jes no ca‧m espaventa
lurs estols dels fels, fals e mols
lauzengiers, cui Deus tempest,
si‧m prent midon e m’entrava
per ia mais a mil anz
tot al seu comanz
q’en als cors non cal q’eu m’eslanz.
 
  V
Ja deus qel iornz fes. qaranta dals mon sols. es tornet fillols. do(n)

mia don ni aprest mais reis.si leis mi saluaua anz li lais el

talanz lo mon e nul tanz contra lei qen tol totz enianz
Ja Deus, qe‧l iornz fes qaranta
dals mon sols es tornet fillols,
don mia don ni a prest
mais reis si leis mi salvava
anz li lais el talanz
lo mon e nul tanz
contra lei qen tol totz enianz.
 
  VI
Cap son cor. qel mieu si planta. sai qem tols. car donar o uols.

do(m)na cui iois. pais e uest. tot lenian qa me portaua. gen lon

trais a sai iohan. ar men creis talonz don cuira el sol ab las

mainz.
Cap son cor q’el mieu si planta
sai qe‧m tols – car donar o vols –
domna, cui iois pais e vest
tot l’enian q’a me! Portava
gen lon trais a sai Johan
ar m’en creis talonz
don cuira el sol ablasmainz!
 
  VII
Ai dona prezanz. ar penz. qeus a tal embaizanz. Ai, dona prezanz!
Ar penz qe‧us tal embaizanz.
 
  VIII
Joglar uostrenanz. uoil e dieus lo uol mil aitanz. Joglar, vostr’enanz
voil e Dieus lo vol mil aitanz.