Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
reambaut daurenge Reambaut d’Aurenge
  I
Non chant p(er) augel ni p(er) flor. ni p(er) neu ni p(er) gelada. ni neis p(er)
freg. ni p(er) chalor. ni p(er) reuerdir deprada ni p(er) nuil autres baudime(n)
no(n) chan ni no soi chantaire. mas p(er) mi donz en cui mente(n)
car el des mon labelaire.
 
Non chant per augel ni per flor
ni per neu ni per gelada
ni neis per freg ni per chalor
ni per reverdir de prada
ni per nuil autre sbaudimen
non chan ni no soi chantaire
mas per midonz en cui m’enten
car e‧l des mon la belaire.
 
  II
Ar soi partitz de la peior. Canc fos uista mi trobada. ez am del
mon la belazor. donna e la plus prezada. e farai o al meu uiuen. qe
dalres no soi amaire. car en cre. qiug bon talen ues mi segon
mo veiaire.
 
Ar soi partitz de la peior
c’anc fos vista mi trobada,
ez am del mon la belazor
donna e la plus prezada
e farai o al meu viven:
qe d’alres no soi amaire,
car en cre qiug bon talen
ves mi segon mo veiaire.
 
  III
Leu aurai donna grant honor. si ia de uos mes iutiada. onranza                             
qe ses cobertor uos tenca nud embrassada. car uos uales
las meilliors cent qeu non sobre gabaire. sol del pez ai mon
cor iauzen plus qe sera emperaire.
 
Leu aurai, donna, grant honor
si ia de vos m’es iutiada
onranza qe ses cobertor
vos tenca nud’embrassada;
car vos vales las meilliors cent!
Q’eu non sobregabaire –
sol del pez ai mon cor iauzen
plus qe s’era emperaire!
 
  IV
Demi donz fas donne segnior. cals qe sial destinada car eu
begui del amor qe iaus deg amar celada ab tristan can
lail det izeus gen (ez) bela. no sap als faire (ez) eu am p(er)  aital
couen mi donz dont nompuesc estraire.
 
De midonz fas donn’e segnior
c’als qe sia destinada.
car eu begui del amor
qe ia‧us deg amar celada.
Ab Tristan can la‧il det Izeus gen
ez bela, no sap als faire
ez eu am per aital coven
midonz dont no‧m puesc estraire.
 
  V
Sobre totz aurai gran valor. saitals camiza m esdada. con
yseus det a lamador. canc mais non era porta da. trista(n)
molt prezes gent prezent daital soie u enqistaire. sil me
dona cil gen menten nous teing enueia bel fraire.
 
Sobre tot aurai gran valor
s’aitals camiza m’es dada
con Yseus det a l’amador,
c’anc mai non era portada
Tristan, molt prezes gent prezent
d’aital so ieu enqistaire!
sil me don cil gen m’enten,
no‧us teing enveia bel fraire.
 
  VI
Ueiatz donna con dieusacort. do(m)na qe damar sagrada qizens
istet engran paor. pois so breumens conseilliada qis a son
marit crezen. canc hom ge nasqes de maire non toqes en liels
mantenen. atrestal podes uos faire.
 
Veiatz, donna, con Dieus a cort
Domna qe d’amar s’agrada.
Q’Izens istet en grn paor,
pois so breumens conseilliada;
qis a son marit crezen
c’anc gom ge nasqes de maire
non toqes en liels mantenen
Atrestal pdes vos faire!
 
  VII
Caristia es sauzimen aportea d’aizer repaire ont es mid
donz qem ten gauzent plus qeu eis nom sau retraire
Caristia, es sauzimen
a portea d’aizer repaire
ont es midonz, qe‧m ten gauzent
plus q’eu eis no‧m sau retraire.