Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version
    Arnautz daniels.
  ANc ieu nonlaic mas ella ma. totzte(m)ps
  enson poder amors. Efaim irat let sa
  ui fol. Cum cellui qen re nois torna. com
  nois deffen qui ben ama. Camors coman
  da. Com serua eblanda. p(er) qieu naten.
  Soffren. Bona partida. Qand mer esca
  rida.
  Sieu dic pauc inz elcor mesta. Qestar mi
  fai temen paors. La lengais plaing mas
  lo cors uol. So don dolens si soiorna. Quel
  languis mas nosen clama. Qen tant a
  randa. Cum mars garanda. Non a ta(n)t
  gen presen. Cum la chausida. Qieu ai
  encobida.
  Tant sai son pretz fin ecerta. P(er) qieu nom
  puosc uirar aillors. P(er)so ofatz quel cors
  men dol. Que qan sols clau ni saiorna.
  Eu non aus dir qui maflama. Lo cors
  mabranda. Eill huoill nant lauianda.
  Car solamen. Uezen. Mestai aizida. Ueus
  qem ten auida.
  Fols es qui p(er) parlar enua. Qier cum sos
  iois sia dolors. Car lausengier cui dieus
  afol. Non ant ies lengueta adorna. lus
  conseilla elautre brama. P(er)qeis desman
  da. Amors tals fora granda. Mas ieum
  deffen. Feignen. delor brugida. Et am ses
  faillida.
  Pero gauzen miten esa. Ab un plazer ab
  que ma sors. Mas mi non passara ial col.
  P(er) paor quil nom fos morna. Qenqeram
  sent dela flama. Damor qim manda. Q(ue)
  mon cor non espanda. Si fatz souen. temen.
  puois uei p(er) crida. Maintamor delida.
  Maint bon chantar leuet epla. nagrieu
  plus fait sim fes socors. Cella qem da
  ioi el mi tol. Qer sui letz er mo trastorna.
  Car ason uol me liama. Ren noil deman
  da. Mos cors ni noill fai ganda. Mas fran
  chamen. lim ren. Doncs si moblida. Mer
  ces es perida.
  Mieills deben ren. Sit pren. Chanssos gra
  zida. Carnautz non oblida.