Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version

  [.......................................] rotgier
  [.........................................] saillir.
  [.....................................] per uos
  [...................................] gz els co
  [.....................................] s. quieu
  [......................................] midons
  [.........................................] olens.
  [........................................] hantar
  [......................................] cugei su -
  [.......................................] epos sai
  [........................................] ami uen -
  [........................................] utz. que


  [........................................] quar anc
  uos uenc cor ni talens. de saber mos
  captenemens. euueill quen sapchatz al -
  ques dir. qa lauers nous siescutz. sieu
  soi auols ni recrezutz. que pel uer no(n)
  pases ades.


  Q uar qui per auer uol mentir. aquel
  lauzars es blasmamens. etortz emal en -
  senhamens. efas nals autres escarnir.
  quen dig non es bos pretz saubutz. mas
  els faitz esi conegutz. epels faitz uenols
  digz apres.

  P er me uoletz mon nom auzir. cal soi ho
  drut ar clau las dens. cades pueia mos pes
  samens. onplus deprion mo consir. ben
  uueill sapchatz que no soi drutz. tot per
  so quar non soi uolgutz. mas ben am
  sol midons mames.


  P eire rotgier com puesc sufrir. que
  ieu am aisi solamens. merauill me siesc
  uiu dauens. tortz es sim fai midons mu
  rir. sieu muer per leis farai uertutz.
  perquieu cre que si fos [.........................]
  fora que plus [.........................................]


  A raill u [..................................................]
  queraut [..................................................]
  demens. [................................................]
  pel be q [.................................................]
  mauens [.................................................]
  als pes. [..................................................]

  S im u [....................................................]
  fos tost [...................................................]
  nestera [..................................................]
  auzir. [......................................................]
  nd dic [.....................................................]
  bon respe [...............................................]    
                  

  L onc re [..................................................]
  non er al [.................................................]
  q(e)m pende [...........................................]