Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version
reambautz daurenga.
Un uers farai de tal mena. ont ueil qe mos cors
paresca. mas tant ai rich entendensa. p(er) qe nestauc en
bestensa. qe non pusca complir mon gaug canz tem
cun sol iorn nom uiua. tant es mos dezirs faitz lentz.
 
Jns e mon corsi semena. uns uolers e cug qen cresca
cun ioi qen mettal crezensa. qe dals non ai souinensa
ni res qe sagues nom fa gaug. an lais e mos cors esquiua
autre ioi qe de me non a sai.
 
Per no sai qe tan grant pena. qinz el cor mi uais em
tresca. non trais om senes pendensa. con eu qe bella.
Paruensa. noi ai fort duncs. p(er) qe nai gaug cart
uns uolers men abriua qem diz. qezin altra non
poin.
Bema nafrat ental uena. esta mortz caram uen fresca don nuls               
metges de proensa. nadius nompot far ualenza. ni mezina qen
faza gaug ni ia non cre qe sescrima. lo male qe inz al cors mescon
 
Camors ma mes tal cadena pus dols mes qe meis de bresca. can
mos pensars men comensa. pois pens qe desirs non uensa. loncs p(er)
qe torn emplor mon gaug e uanc cosa res pensina. car non aus mos
trar mon bezoin.
 
Ben ai ma uoluntat plena. datal sen qe son trebesca. e cug qe
maia tenensa. car nuls hom mais p(er) pleuensa. nomen poiria
faire gaug dona sun fossetz aiziua tost saubra sen fol men per oin
 
Mas il no(n) sap. cal estrena. ma dada nim com adesca car tan
sospretz sobre gensa qil non cre qeu p(er) temensa. auzes ges de lieis
auer gaug car estan nomen atiua. tem si lio dic qe men
vergoin.
 
Dusbes granz talanz afrena mon cor car sens aiga pesca. pos
noil los puesc a presenza. dir deus lien dom conoisensa. a lieis
tal ca me torn en gaug qest uers farai qem caliua. dir lai on
ab lieis pretz sajoin.
 
Rics soi si lenten enagaug mas eu non scai p(er) qem uiua sil
Coneis e pos non na soin.
 
Non deg entendre mal mon gaug qel bos es espers vol qe uiua.
El mals mentra don non ai soin.