Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version
arnald daniel
Anç que ci(m) rest de branchas. Sec ni
despoillai foilla. farai camors mo
coma(n)da. breu cha(n)çon d(e) razo loi(n)na.
Que gen ma duoit delas arç d(e)sescola. Ta(n)
sai q(ue)l cors faz restrai d(e)subna. Emos buos
es p plus correnz q(ue) lebres.
Etu co aus n(on) ta fra(n)chas p(er)respite camar not
uoilla. Secs lit e fug nit far ganda. Q(ue)
greuer quom noi apoina. Qui fa fortis d(e)
p(re)iar eno(n) cola. Qeu passerai. part las plus
duserna . Mon p(er)egri lai on cor en ios e
bres.
Seu nei passaz ponz ni plancas. p(er) lei cui
daz qeu men duoilla. No ges cap ioi fes
uianda. Men sap far mezina  (con)ia. bai
san tenen el cor si tot si uola. Nos part
de lei qil capdel el gou(er)na. Cors on qeu an
delei not long nit sobres.
Diz tu caillors no(n) te stanchas. p(er) alt(ra) quit
de gen nit uoilla. Toz platz esquiue 
d(e)smanda.Cai elai qui quez somoina. Que
sesclama faill qui se mezzi afola. Etu no(n)
far failla domo m tesqerna. Mas ap(re)s deu
leu onors ecelebres.
Abrasos co(n)gdas efranchas. Ma mandate q(ue)u
nom(en) toilla.Ni alt(ra) no s(er)u ani blanda. pu
os tan fai capsima (con)ia. Emdi q(ue) flors noill
semble d(e)uiola. Quis ca(m)ialeu sitot n(on)ca si
uerna. Anc p(er)samor sia laurs ogenebres.
De part nil entro casanchas.
Gençer nos ueist nis despoilla. Car sa be
utaz es tan g(ra)nda. Ben uos pairia me(n)zonia.
Bem uai damor qui ma braz em acola. Eno(n)
frecis freiç ni gels ni bul(er)na. Nim fai dolor
mal ni gota ni febres.