Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version
Arnaut Daniel
Anc eu nol aic mas elama. Toz tems
en son poder amors. Em fai mirar
let saui fol. Cu(m) celui quen re nos
torna. Com nos defen qui ben ama. Ca
mors comanda. Quom la s(er)ua la blanda.
P(er) queu naten sofren bona partida. Can
mer escarida.
Eu dic pauc quinz el cor mesta. Estar mi
fai tem(er)s paors. la lengas plai(n)g mas
lo cors uos dol. Ço don dolen se soiorna.
Gen languis mas nosen clama. Quen ta(n)
aranda. Cu(m) mars clau egaranda. Nona
tan gen p(re)sen. Cu(m) la causida. Qeu ai en co
bida.
Tam sai son p(re)z fin ecertai. p(er) que no(n)
puos uirar aillors. P(er) so faz eu quel
cors men dol. Can soleing clau ni saior
na. Eu no(n) aus dir q(ui) ma flama. lo cors
ma branda. Car solam(en) ueçen. Mei stai
aiçida. Veus quim ten auida.
Pero iauzen me ten esa. ab un plaçers 
d(e) que masors. Mas i no(n) passara ial
col. p(er) paor quil me fos morna. Can
quaram si(n)t dela flama. Damor quim ma(n)
da. Queu mo(n) cor no(n) espanda. Si faz soue(n)
temen. Que uei p(er) c(ri)da ma(n)gta gen p(er)ida.
Fols es qui p(er) parlar
en ua. Quer cu(m) sos iois sia dolor. Que
ill lausengiers cui dieus afol. No(n) auges
lenga tadorna. lus cosseill le laltre
brama p(er) ques desmanda amors tals
fora granda. Mas em defen fegne(n). de
lurbaugida. et an ses faillida.
Mangt bon chanter leuot epla. Nagreu
plus faig sim feis secors. Cil que(m) dona
ioi el mi tol. Er soi lez. er mo trastorna.
Car ason uol mi liama. Re noill dema(n)
da. Mos cors ni noil fai ganda. anz fra
cam(en) li mren do(n)c si moblida. M(er)ces espen
da.