Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version

[141ra]

  A                            B ioi (et) ab iouen mapais.
                                 
Eiois eiouens ma paia.
                                 Quar mos amics es lo
                                 plus gais. P(er) q(ue)u sui cue(n)
                                 da egaia. Epois eu li sui
                                 ueraia. Be taing quil
                                 me sia uerais. Quanc d(e)
                                 lui amar nomestrais.
 

 

[141rb]

  ni ai encor q(ue)m nestraia.
  Molt me platz quar sai q(ue) ual mais. Sel q(ue)u   
  plus desir que maia. Ecel que p(re)miers lo ma
  trais. Dieu prec q(ue) gran ioi la traia. Equi qe
  mal len retraia. No(n) creza fors so quiel retr
  ais. Com cuoill mai(n)tas ues lo balais. ab qel  
  mezeis si ballaia.
  Domna q(ue)n bon pretz senten. Deu ben pau
  zar sentende(n)ssa. Enu(n) pro cauallier ualen.
  pois iconois sa ualensa. Que laus amar a
  presensa. Edomna pois ama presen. Ja pois
  li pro eli ualen. No(n) diran mais auine(n)sa.
  Queu nai chausit un pro eien. p(er) cui pretz
  meillure iensa. larc (et) adreg econoissen. On
  es sens econoissenssa. prec li q(ue)u naia creze(n)
  sa. Ni hom nol posca far crezen. Q(ue)u fassa uas
  lui faillimen. Sol n(o) trob enlui faille(n)sa.
  
Flors la uostra uale(n)sa. Sabon li pro eli ua
  len. P(er) q(ue)u uos quier dema(n)tene(n). Suis platz
  uostra ma(n)tenenssa.