Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version

 
[c.3rB]
 
c[1]                          Hantarei da qez troba-
                            dors. qi chanton dema-
                            intas colors. el pieger
                            cuida dir mot gen.
                            mas achantar lor es
                            aillors. qen tremetre
                            uei cent pastors. cus
                            non sap qes monta
os deissen.
D    aizo mer mal peire rogiers. per ques
       neren colpatz premiers. car chanta damor
apresen. eualgra li mais un saltiers. en la
gliesa ouns cadelers. tener ab gran candel
larden.
E    l segons girauz de borneill. qe sembla oi
       re sec asoleill. abson chantar maigre
dolen. qes chanz de uiella portaseill. qe sis
miraua en espeill. nos presaria un agui-
neill.
E    l terz bernarz deuentador. qes menre
      den borneil un dorn. en son paire ac bon
siruen. p(er)trar ab arc manal dalborn. esa
maire calfaual fron. et amassaira lais-
sermen.
E    l quartz debriual lemozis. uns ioglars
      qes plus qerentis. qe sia tro qen bona
uen. esemblaria os pellegris. malautes
qant chantal mesqis. cap pauc pietaz no
men pren.
E    l guillems de ribas loquinz. qes mal-
      uaz deforz ededinz. editoz sos uers rau-
camen. p(er) que es auols sos retinz. qatre
 
[c.3vC]
 
      tan sen faria uns pinz. el uoil semblon        e
      uot larien.
E    l seies grimoarz gaumars. ges caualiers
      es fai ioglars. eprega dieu qi loconsen.
      nil dona uestirs uerz niuars. qe tals er
      adobatz semprars. qen ioglarit sen seran
      seran[2] cen.
A    b arnaut daniel son set. canc nuilla ren
       ben non chantet. efai uns motz qom nols
       enten. canc puois per suberna nedet. ni
       lalebre ab lo bou chazer. sos chanz non u[3]
       ualc un aiguinel.
L     i huich es bernarz dese sac. qanc un sol bo(n)
       mestier non ac. mais danar menuz dons
       queren. et anc pueis nol prezem un brac.
       puos an bertram decardaillac. qes un uiel
       manten suzolen.
E     l noues es en rambauz[4]. qes fai[5] deson trobar
       trop bauz. mas eu lo torni ennien. qil no(n)
       es alegres ni chauz. p(er)cho prez aitan los
       pipauz. que uan las almosnas qeren.
E     nebre desagnal deçes. acui anc damor no(n)
       uenc bes. sitot se chanta detoiden. uns uil
       lanetz en flaen plaiges. qe dizon qe perdos
       poges. lai se loga echaiseuen.
E     lunzes gonzalgonoiz. qes fai deson chan trop
       formiz. p(er)quel caualaria ifen. et anc per lui
       nofo feritz. bos colps tant fort nofo garnitz.
       si doncs nol trobet enfugen.
E     l dozes uns guillelms lombartz. qe clama sos
       uezis coartz. et el eissent del espauen. pero
       sonetz fai mout gaillaritz. ab moz maire
       moinz ebastartz. ellui apellon conseden.
P     eire daluergna atal uoz. qe non chanta sus
       ni desoz. elaudas mout atota gen. pero mai
       stres es detoz. ab cun pauc sclarzis sos moz.
       capena nuls om losenten.
L     ouers fo faichs als enflaboz. apuoi uert
       tot iogan riden.

 
[1] Lettera miniata assente ma presente C piccola a margine
[2] Il secondo seran è cancellato.
[3] u cancellata.
[4] Il verso è scritto sopra una rasura.
[5] Punto di espunzione sotto la i.