Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version

 
[c.6rA]
 

 C   hantaray daq(ui)st trobadors. q(ue) chanto(n) de .P. dalu(er)nhe
      mantas colors[1]. el sordeior cuia dir gen. mas a cha(n)tar
      lor er a lors. quentremetre naug .c. pastors. cus no
      sap q(ue)s mo(n) tot dize(n). D   ayso mer mal .p. rotgiers
p(er) q(ue) ner encolpatz premiers. car chantet damor a preze(n). e
couengral mielhs. us sautiers. (et) e(n) la gleyza us ca(n)deliers. por-
tar ab gra(n) ca(n)delarden.   El[2] sego(n) guiraut de bornelh. q(ue) semblo-
dresec al solelh. ab so magre cantar dole(n). q(uo) ca(n)ta uielha porta
selh. e sis uezia en espelh. nos prezaria .i. aguile(n). E   l ters B.
de ue(n)tadorn. q(ue)s me(n)res de(n). bornelh .i. dorn. may e(n) so(n) payreac bo(n)
sirue(n). p(er) trayrab dart manal dal bor(n). e sa mayre calfaual forn
et amassaua lisserme(n). E   l cart de briual lemozis. us ioglars[3]
pus preze(n)tis. q(ue)siatros q(ue)nbeneue(n). e se(m)blariaus pelegris. ma-
lautes ca(n)t cantal mesq(ui)s. capauc piatat no me(n) pren. E   n .G.
de briues lo q(ui)ns. q(ue)s maluatz de fors e de dins. e ditz totz sos
chans raucamens. p(er) quieu no(n) pres res sos retins. catresta(n)t
se(n) faria us chis. e dels uelhs sembla uout dargen.     l[4] seizes
nelias gaumars. q(ue)s cauayers e uay ioglars. e fay o mal qui
loy cossen. nil dona uestirs bels ni cars. cayta(n)t ualrials a-
gues ars. q(ue)n ioglaritz sen so(n) ia cen. E   .p. bermon si bayset
pus q(ue)l coms de tolosal det. ca(n)c no soanet dauinen. p(er) q(ue) fo(n) cor-
tes q(ui)l raubet. e fe o mal car nol talhet. aq(uo) q(ue) ho(m) porta pe(n)de(n).
 
[1] s aggiunta in interlinea.
[2] Iniziale in rosso mancante.
[3] r aggiunta in interlinea.
[4] Iniziale in rosso mancante.

 
 

E   l oche(n) .B. de saychac. ca(n) degu(n) bo mestier no(n) ac. may q(ue) uay me-
nutz dos q(ue)re(n). ca(n)c de pueys nol preziei .i. brac. pus a(n) b(er)tra(n) de
cardelhac. q(ue)s un uil ma(n)tel suzolenc. E   l noues es e(n) ray(m)bautz
q(ue)s fa p(er) so(n) trobar trop bautz. mays yeu lo torni anien. q(ue) no(n)
es alegres ni cautz. e ieu pres trop mays los ribautz. q(ue) ua(n)
las almoinas q(ue)ren. E   n ebles de sanhal dezes. a cuy a(n)c be(n)
damors no(n) pres. si tot se cha(n)ta de coyde(n). uilanetz es e fals pa-
ies. e dis nom q(ue) p(er) dos[1] pogues. say se logua e lay seue(n). E   l o(n)ze
guossalbo rozitz. q(ue)s fa p(er) so(n) trobar formitz. ta(n) q(ue) caualaria fen.
et a(n)c no fo ta(n) be(n) guarnitz. q(ue) p(er) el fos dos colps feritz. si doncs
nol trobet e(n) fuge(n). E   l dotzes us petitz lombartz. q(ue) clama
soue(n) si coartz. (et) el es daq(ue)l eys parue(n). p(er) q(ue) us sonetz fay goliartz
ab motz amaribotz bastartz. e luy apelom cossere(n). P   eyre-
dalu(er)nhe a tal uotz. q(ue) ca(n)ta com granolhe(m) potz. e lauzas trop
a tota ge(n). p(er) o maystre es de totz. ab cun pauc esclazis sos motz.
                                                                        ca penas lu(n)s ho(m) los[2] e(n)te(n).
 
[1] s aggiunta in interlinea.
[2] s aggiunta in interlinea.