Edizione Diplomatica

Versione stampabilePDF version

[c.1vD]
 
B   el mes qeu fassa oimais un uers. pu
      ois la flors eill foilla broca. Els bels
temps nos a dellaig ters. Qegite plo
ue degota. Epuois laura renoella.
Bens taing qe renoel mos cors. Siqe
floriscal broill de flors. So qe de dinz mi
gragella.
A   l prez conesmutz sorz egers. Eproesa
      cous uei rota. Emenar detort entra
uers. Car qiqes uol sius sabota. Cuna pu
ta genz fradella. Qe tirebat epren amors.
Uos an confundut edestors. Qeus afolla
eus descapdella.
G   reu mas qe stiers sera trop paucs.
      Lo prez daqest segle aora. Edieson
del castigar raucs. Enom ual ges una
mora. Cuns qecs afaita gonella. Corta
 
[c.2rA]
 
sesciça de mal uez. Et al faiz tan estiers
cabez. Qe ia res non lal espella.
S   Al maluaiz non fos tant grans ga
     uz. Auole saia non fora. Et es tant
ubertz     traucs. Qe sobre totas lauora.
Sill cui iais cors emartella. Casils tenen
redanz lereiz. Non lor pot enscantir la
set. Nils scrims tant sen nisisella.
A   qist enuers egres estait. Fals eflacs
      fills dauols pariers. Fellon embro
ncs seguen mal fait. Sers resis naz da
uols maires. Mal aibons paubres cudella.
uol pilon blande uerasec. Fan qe cascuns[1]
apren unqec don nais ebroilal postella.
E   tant tol oimais de lor plait. Dels
     for lomatz dauols aires. Mas qi pro
essa uol agait. Com pros sia nos traiz ga
re. Qe sis es force rauella. Atres tant tost
sancs esser dec. Sera ben pro comaluais
lec. Sinon fo daol uzella.
O   imais si auols qis uolra. o pros plus[2]
      als non posc doncas. Qesi pros es
ben ipara. Oauols sibec non brocas. En
non sap qis calamella. Qi sauc cuia fai
re taill. Ni qant hom en autrui conseill
semet qi non laipella.
P   eire daluerne mot. Qera. Qia un
     sadoncas. En aqi hom lo saubra.
Car del fin trobar non roncas. Anz nas
ben laflors plus bella de tortz elarc ella
pareill. Eno ia motz falz qi roseill. Ne
sobre dolat destella.
E   non plus mos canz fauella. Fe qe
      us dei onmais ualon eill. Eno ia
motz fals qero eill. Ne sobre dolat de
stella.

 
[1] Seconda s aggiunta in interlinea.
[2] s aggiunta in interlinea.