Edizione Diplomatica

Versione stampabilePDF version

[c.256rA]
 

       B fina ioia comença. Lo
      uers qui bels moiz asona[1]. E de
ren non afaillença. Mas no
mez bon que lapreigna. Tal
cui mos chanz non conuein
gna. Queu non uoill aols cha(n)
taire. Sel que tot chan des
faissona. Mon douset son tor(n)
en bram.
A mor aic en souinença. Els
bel diiz ren plus non dona
mas per bona aten dança. Es
per calcus iois men ueingna.
El segles uol consi capteingna[2].
Segon que pot sempres fai
re. Cab brieu temps plus asa
 
[1] asona aggiunto in interlinea.
[2] a aggiunta in interlinea.

 
 
[c.256rB]
 

zona. Caprop daco don ac
fam.
El semblan naic enparuen
ça. Que gen ma cueill emra
zona. Mas del plus nom fai
consença. Nitaing qui tan aut
mi seingna. Nitan rics iois m(en)
deueingna. On couen us enpe
raire. Pro fai car sol gen mi
sona. Nicar sofre queu lam.
Out fai uas mig(ra)nz
temenza car tant pauc si aban
dona. Iois que naisi trop bi
stenza. Mot mosta mal en
treseingna. Si con liplaira mi
teigna. Que tant nom fai
gran mal traire. Sel soi que
no len caizona. Tant nom
tem engreu li am.
Es pechat fis pene dença. Et
estorrz qui non per dona. Et
ieu fas longa bistenza. Pertal
perdon que nom deingna.
Assaiz cug que mal men pre
ingna. Que per duiz es des
esperaire. Per cai es perança
bona. Per nostre don mirecla(m).

 
 
[c.256vC]
 

 En es fis de gran ualença.
Mos cors sa quest mabarona.
Per cui toiz preiz creis egen
ça. Esap pauc qui lam en sei(n)
gna. Que ia nuill autram
sos teingna. Tan bella filla
de maire nitant con sel plo
u nitrona. Non ac tal elling
dasam.
Ls comtes man en proença.
Lo uers esai anarbona. Lai
on pren iois mantenença.
Segon da quels per cui rein
gna. Et eu trop sai quim re
teingna. Tals dompna don
soi hamaire. Non ges alalei
gascona. Sogon las nostras
amam.