Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version
 
                                                                                                    Raymbaut daure(n)ca
.
        Assatz mes bel. q(ue) de nouel. fassa parer. de mo saber. tot
        pla als prims. sobre sabens. q(ue) Uan comta(n). cap sen
        de fa(n). dic e fas totz mos capteneme(n)s. (et) set mo(n) cor. (et)
        mostri for. de tot so don mes pus cozens. Qui q(ue)s
        fauel. leu mes pro(n) bel. de mo(n) saber. qie(n) say miels uer. si tot no
        soy miels conoysens. q(ue)l trop parla(n). q(ue) Uan dopta(n). fels es. no(n)
        es. si es mos sens. car tot salh for. ab bel demor. ge(n) mos laus
        letz cortes uale(n)s.
 
 
                                     A
b se(n) nouel. dic e fauel. mo saber. Uer.
        el fas parer. lay o(n) tanh. ni sia paruens. quieu soy enfan. si
        miels parla(n). Uos mey e say. que(n) nes guire(n)s. am q(ue) demor ge(n)
        dins mo(n) cor. si q(ue)l dir nom passe lasdens. Don damor dic.
        cab si sestric. leys camar destz q(ue)mia pretz. sera(n) sert com lam
        finame(n)s. mauera(n)say. prenga(n) huey may q(ue)ls ensenhes com
        apre(n)dens. de be amar ab bel preiar. me(n) Ueno(n) dena(n) be. U. ce(n)s.
 
 
        B
Enai cor ric pus q(ue) no(n) dic. sim ente(n)des car res no(n) pres. ho(m)
        si nom preza eysame(n)s. e cuy no(m) play. estau me say. e te(n)c
        e(n) car mos be uolens. no uuellh preiar. q(ue) miels me par. com
        prec me. quieu prec motas gens. Lonors q(ue) tric sian del ric
        sobiras pletz. de maldir. letz. parliers ianglos e mals dizens.
        giet me(n) huey may q(ue)l dir nom play. ta(n) mes lo me(n)taures
        coze(n)s. q(ue) sil pus car mera(n) amar. nols poyria q(ue)l cor me uens.
        pauc sap damar. qi tem preiar. p(er) aq(ue)ls de maldir mane(n)s