Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version
Senza%20nome%202_2.png     Naruat.
nc eu nolac mas ela ma.
    Toç te(m)ps enson poder amors.
    Efai mirat lei saui fol.
Con celui qen ren nos torna.
Qom nos defent. qi ben ama.
Camors comanda.
Com la serue la blanda.
P(er) qeu naten soffren bona partida.
Can mer escarida.
Senza%20nome%203_1.png En dic pauc qinç elcor mesta.
Qestat mi fai temen paors.
Las langas. plai(n)g mais lo cor uol.
Cho don dolent se soiorna.
Gen langis mais no(n) sen clama
Qen tant amanda.
Cum mars entra garanda.
Nona tan gen presen.
Cum la chausida.
Qeu ai encobida.
Senza%20nome%204_1.png
Senza%20nome%205_1.png
Tan sai son preç fin (et) certa
P(er) qeu non puos uirar aillors
P(er) cho faç eu qel cor mi dol.
Can soleiç chan ni soiorna.
Eu no(n) aus dir qi ma flama.
Lo cors ma branda
E loil nan la uianda.
Car solamen. ueçen
Mestai açida
Ueus cum ten a uida.
Senza%20nome%206_1.png Fols es qi p(er) parlar enua.
Qer cossi iois sia doloros.
Car lausengers cui deus afol.
Non au ges lenga ta dorna.
Lus conseilla lautre brama.
P(er) qes demanda amors tal fora g(ra)nda.
Mas em defen. Feignen
De lor bruçida.
Et am senç folida.
Senza%20nome%207_1.png Pero iauçen mi ten ensa.
Ab un plaçers de qe ma sors.
Mas mi nom passara ial col.
P(er) paor qil me fos morna.
Qenqera sint de la flama.
Damor qim manda.
Qe mon cor nospanda.
Si faç temen. Souen.
Qeu uei per crida
Mant amor delida.
Senza%20nome%208_1.png Mant bon chantar leuet epla.
Na greu plus faiç se(n) fes socors.
Cil qim dona ioi el mi tol.
Qer sui leç. ama motrastorna.
Car ason uoil maliama.
Ren noil demanda.
Mos cors ni noil fai ganda.
Anç francamaen. Li(m) ren
Do(n)c si moblida.
Merces es p(er)ida.
Senza%20nome%209.png Meilç de ben ren. Sic pren
Chançon graçida
Car nauç non oblida.