Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version
 
1_19.png
                           Narnautz Daniels
Anc eu non lac mas ellama
Trastot en son poder amors
E fai mirat let saui ]fal[ fol
Con sellui qen re nos torna
Com nos defen qui ben ben ama
Camors comanda
Qom la seru e la blanda
Per qeu naten ]fos[ sofren
Bona partida
Qant mer e scarida.
2_19.png
Jeu dic pauc quinz el cor mesta
E star mi fai temens paors
Las lengas mas lo cor nouol
So don dolen se soiorna
Gen languis mas non sen clama
Qen tant arranda
Comars terra garanda
Non a tan gen prezen
Con la chauzida
Qeu ai encobida.
3_15.png
Tan sai son pretz fin e serta
Per quieu non puosc uirar aillors
Per so fas eu qel cors men dol
Quant lo soleilz clau ni saiorna
Eu non aus dir qui maflama
Lo cor mabranda
El ueill nan lor liuranda
Car solamen vezen
Me stai aizida
Veus qem ten auida.
4_6.png
Fols es qui per parlar enua
Qer com sos iois sia dolors
Qe lausengier cui dieus a fol
Non an ies lenga ta dorna
Lus conseilla Lautre brama
Per qes desmanda
Amors tals fora granda
Mas iem defen feignen
De lor Bruida
Et Am ses faillida.
5_5.png
6_4.png
Mant bon chantar leuet e pla
Na greu plus faich sim fes secors
Cil qem dona ioi el me tol
Can soi letz er mo trastorna
Qe a son uol men liama
Ren nol demanda
Mos cors ni nol fai ganda
Anz franchamen lim ren
Doncs simoblida
Merces er perida.
7_2.png
Pero iauzen mi ten ensa
Ab un plazer de qe ma sors
Mas mi no passara ial col
Per paor qil me fos morna
Quanqera sint de la flama
Damor qem manda
Qe mon cor non espanda
Si faz temen souen
Qeu uei per crida
Mant amor delida.