Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version
 
        A
ras no suy ies malastrucx. ans suy be malastrucx      .Raymbaut daure(n)ca
        adreg. e pus malastre ma eleg. faray uers malastruc e freg.
        pus no(n) trop malastruc e(n)dreg. q(ue) mo malastre ap(er)sech. Car
        tostems soy ieu malastrucx. e qi p(er) malastruc nom te. dieu
        de gra(n) malastre lestre. car ta(n)t ay de gran mal astre. M. malastrucx e(n) foran
        ple. del mal astre qieu ay ab me. 
 
                                                                            Ar auiatz cosuy malastrucx. on
        mens cug de malastrau(er). me(n) genh ey met tot mo(n) poder. q(ue)l malastre
        layse cazer. pueis Uiu de mal astre q(ue)rer. doncx be(n) ay malastruc esper
        Domna o(n) pus soy malastrucx. fas ieu pus malastruc iornal. car mos
        malastres so(n) aytal. p(er) q(ue) dest malastruc nous cal. doncx mos mals astres
        res noual. malastruc so e no(n) puesc al.
 
                                                                                        E pus aysi soy malastrucx. mos
        pels malastrucx mi tolray. ayta(n) del mal astre p(er)dray. e sil malastre no
        se(n) Uai. malastrucx sia qi mi play. car ta(n) de malastre meschay. Sieu
        trobes autre malastrucx. q(ue) anes malastrugamens. a mi may malas –
        tre q(ue)re(n). adoncx forieu malastrucx ge(n). mas no(n) trop malastruc Uale(n) ca(n)mi
        del mal astres preze(n).
 
                                                Car yeu soy lo pus. malastrucx. q(ue) dels mals astres
        port la flor (et) ay be malastrugonor. leuat malastre de senhor. tu cha(n)ta
        malastre ab plor. da q(ue)st malastruc aymador. Plor malastruc es de
        senhor. (et) tu cha(n) malastruc damor.