Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version

[c.10v]
 

                                       .Descort.

E                  strayrem uolia de mi dons amar. e q(ue)rraltra mia p(er) mo(n) cor sal
                    uar car ho(m) ditz tot dia ço q(ue) nos pot far. q(ue) lunan poria p(er) laltr
                    ublidar. mas nosauenria nen dey sol passar com pus cuiaria
                    damor mi luynar mays me doblaria lamors ses dubtar. doncs
noy conosc uia mas dumiliar.
     Ana benestan ma coman on quem man e cestan li uau (1) sopleyan e p(re)
yaire (2) mas uins m(er)ceian en uan sospiran e pessan e penan ab malgran e
humilian e lauzan en xantan e comtan.

 
[c.11r]
 
 

     Las si iam ualria ab m(er)ce clamar oc doncs com faria tan gran malestar.
que(m) des mort uolria p(er) mi infernar. si nono creyria doncs uau la preyar e diz
na ioy gia ab plasen cors car flors de cortezia gauigs de domneyar. sius pl
atz no maucia u(ost)re gen cors car morir no deuria p(er) uos desirar.
     Gran affan me fan sey senblan car emblan mon fin cor me uan dan ta(n)
que(m) auciran can mauran gardan e mort diran tuit can la ueyran gara
del enian q(ue)n loyll fan de na liaman.
     Dona si moria p uos m(er)ceiar ia puys no seria q(ui)us uolgues lauzar. e hom
q diria dona deus uos gar de n(ost)ra paria tropla uendetz car. q(ue) cel q(ui)us fazia
madona pelar als pros eus s(er)uiria fes languen penar deus tan gran cuyndi
a ab pretz cous poc dar p(er) ausir tot dia la gen ab gardar.
    Tuit salegraran del nom can lausiran dir xantan de naliaman car gen
me lia man.
    Vescomtesa mia es ço puc proar de p(re)tz e tot dia le rics noms de cardona
garde guia uostre gen cors car no(n) trop cortezia e comenz en car.