Edizione diplomatica

Versione stampabilePDF version

[c.149rB]

 

                                 Aym(er)ic(s).
S         A midons (1) de belh enu.
           plazia. cuy am ses bau-
           zia. guay descort faria.
           que lenuiaria. e silh re-
trazia. cossi nueg e dia. samor(s)
maucizia. e noy truep gua(n)dia.
quar ia nom guerria. nulh au-
tra que sia. mas uos doussa
mia. gensor non say mia.
al ay. quem fay. tan gran
erguelh dire. de lay on ay mo(n)
maior dezire. maltray. mi play.
sol quil me denh rire. mal fay.
quil iay. no uol ni dezire. donc
mai. no sai. quom la remire.
querray. retray. quol sia iauzi re.(2)
Q  ual sieu fays estau a (3)
clis. mos mas ionhs ambedos.
quanc pellegris. de paradis. no
fon tan enueyos. quon ieu ser-
uis. son belh cors lis. belh e de
gentas faissos. e que auzis. so
quieu lai quis. qua doncx seria
ioyos. e nons partis. nulhs
fals deuis. nins lunhes ambe-
dos. que anc hyris. iorn de bi-
blis. no fo tan enueyos.
N  i blanca flor. tan greu dolor.
per flori non senti. quan de la-
tor. lemperador. per samistat
eyssi. q(ui)eu per amor. de la gen
sor. uas cuy ieu uau cor cli.
tan gran tristor. senes secor.
e per tal nom defuy. de sa ua-
lor. ai gran paor. quar ges-
nos tanh a mj. mas ges amor.

 
 [c.149vC]
 
 

segon ricor. no uay mas al
P  er que ieu dic. q(ue)l (6) plus fi.(4)
cors nos nestraya. enans ma
fic. tro que merce maya. si p(er)
amic. mi tengues la pl(us) gaia.
fag magra ric. mielhs q(ue) q(ui)m
dones blaya. e qui se gic. da-
mar mal ho faya. per folh men-
dic. dauol gent no ueraya.
N  a india qui quen crit ni q(ue)n
braya. la genser es daitan q(uo)l
sollelhs raya. e tan quan ual
na braylal plus ueraya. e son
ric pretz quar nol tenh nil ca-
maya. ylh lau mon chan e
prec li fort quel playa.
D  escort uaiten toit dreg ad
espero. a lieys don fas los digz
els motz el so. e qui ama de
cor ses trassio. dieus lin don
ioy damor e de gaug pro.