Dᶜ

Versione stampabilePDF version

1 BEdT 150.B.A - Maistre ferari fo dafeirara efo giullar/et intendez meill detrobar proensal/chenegus om 243 rB 243 rB
2 BEdT 242,40 Girautz deborneill./Iois ecanz esolaz. Elmazanz desreiaz 243 vA 01 243 vA
3 BEdT 242,31 Giarutz deborneill./Dechantarmefurentremes. Nom par qom sia cortes 243 vA 243 vA
4 BEdT 242,53 Girautz deborneill/Nulla res achantar no(n)faill. Enon es dretz qechant nuaill 243 vA 243 vB
5 BEdT 242,72 Girautz deborneill/Sim sentis fezels amics. Esinon grana lespics 243 vB 243 vB
6 BEdT 242,39 Girauz deborneill./Iam uai reuenen. Qar qil dreg enten 243 vB 243 vB
7 BEdT 242,58 Girauz deborneill/Qan creis lafresca foill elrams. Non cugei entre nos ams 243 vB 244 rA
8 BEdT 242,5 Girautz deborneill./Alegrat meuolen cha(n)tan. Perqueu qe nom agrat dengan 244 rA 244 rA
9 BEdT 242,45 Girautz deborneill/Leu cha(n)soneta euil. Esill faich son gentil 244 rA 244 rA
10 BEdT 242,42 Girautz deborneill./Laflors eluerian Irai doncs enan 244 rA 244 rB
11 BEdT 242,47 Girautz deborneill./Los apletz ab qeu soil. Mas destretz men destoill 244 rB 244 rB
12 BEdT 242,36 Girautz deborneill./Ges aissi del tot no(n) lais. Vers es qe samor me strais 244 rB 244 vA
13 BEdT 242,18 Girautz deborneill./Ben deu enbona cort dir. E deus los enlais iauzir 244 vA 244 vA
14 BEdT 242,54 Girautz deborneill./Ops magra simo (con)sentis Eia gra plus cautz los matis 244 vA 244 vB
15 BEdT 242,51 Girautz deborneill/Nonposc suffrir qaladolor. Epois auz irez chantador 244 vB 244 vB
16 BEdT 242,73 Girautz deborneill./Sip(er) mo(n) sobretotz non fos Malfo capdelada razos 244 vB 244 vB
17 BEdT 242,20 Girautz deborneill./Ben mera bel chantars Ueres qen ma(n)tz affars 244 vB 245 rA
18 BEdT 242,57 Girautz deborneill/Qan bratal brodels erama. Ops es qamics qui ben ama 245 rA 245 rA
19 BEdT 242,71 Girautz deborneill/Siplagues tan chanz Mas eu sec soz ma(n)z 245 rA 245 rA
20 BEdT 242,15 Girautz deborneill./Eran qan uei reu(er)dezitz. Edoncs be deu esser s(er)uit 245 rA 245 rB
21 BEdT 155,18 Folqetz demarseilla. Sal cor plagues be foromais sazos 245 rB 245 rB
22 BEdT 155,5 Folqetz dema(r)seilla./Benhan mort mi elor Pero conosc damor 245 rB 245 rB
23 BEdT 155,8 Folqetz./Enchantan maue ame(n)bra(r) Qar sila dei(n)gna escoltar 245 vA 01 245 vA
24 BEdT 155,11 Folqetz/Ianos cug q(ue)n cange mas cansos Donpn esp(er)ança epaor ai deuos 245 vA 245 vA
25 BEdT 155,1 Folqetz./Amors m(er)ce no(n) moran tan souen. Per qes peccatz amors sso sabez uos 245 vA 245 vA
26 BEdT 155,23 Folqetz demarseilla./Tan mou decor tesa razo Mas ges p(er)tan nomaba(n)do 246 vB 01 246 vB
27 BEdT 155,3 Folqetz demarseilla. Haqan gen ue(n)z ez ab qan pauc dafan 245 vB 245 vB
28 BEdT 155,10 Folqetz dema(r)seilla. Greu fera nuls hom falzenza 245 vB 246 rA
29 BEdT 155,6 Folqez demarseilla./Chantan uolgra mo(n) fir cor descobrir. Perqe nom par qe pogues deuezir 246 rA 246 rA
30 BEdT 155,16 Folqetz demarseilla. Per deu amors be sabez ueramen 246 rA 246 rB
31 BEdT 155,21 Folqetz/Sitot mesui atart ap(er)seubutz. Fels for entrop mas sui men retengutz<.> 246 rB 246 rB
32 BEdT 10,27 Naimerics depeguillam./Engreu pantais mate(n)gut longamen. Amar mifai mal mongrat finamen 246 rB 246 rB
33 BEdT 10,46 Naimerics depeguillan. Qui suffrir sen pogues 246 rB 246 vA
34 BEdT 10,7 Naimerics depeguilla(n)./Amors auos meteissam clam d(e)uos E fai be pauc desforz sso sabez uos 246 vA 246 vA
35 BEdT 10,49 Naimeris depeguillan/Sieu tan be no(n) ames. Tot ma tornat (con)fes 246 vA 246 vA
36 BEdT 10,2 Naimeris d(e)peguillan./Ades uol dela ondanza. Mas hanc no(n) ui finama(n)za 246 vA 246 vA
37 BEdT 10,41 Naimeris de peguillan/P(er)solaz dautrui cha(n) souen. Non es uis qanc plus follamen 246 vA 246 vB
38 BEdT 10,24 Naimeris depeguillan. Eissamen co(n)laçima(n)z<.> 246 vB 246 vB
39 BEdT 10,40 Naimeris depeguillan/Per razo natural Pauc noz dome niual 246 vB 246 vB
40 BEdT 10,15 Naimeris depeguillan. Cel qui sirais ni guerreiab amor 246 vB 246 vB
41 BEdT 10,52 Naimeris depeguilla(n)./Toz hom qaisso blasma qe deu lauzar. Estrai(n)gname(n) se d(e)uria pe(n)sar 246 vB 247 rA
42 BEdT 10,17 Naimeris depeguillan. Daisso don hom ha longamen 247 rA 247 rA
43 BEdT 10,14 Naimeris depeguillan./Qar fui dedura coinda(n)za. Degran forfaich gra(n) uenia(n)za 247 rA 247 rA
43a BEdT 10,18 - Dauinen sap enganar etrai(r) 247 rA 247 rA
44 BEdT 10,28 Naimeris. depeguillan./Gauselm faidiz dedos amics leials Nones esforz nifai tan agrazi(r) 247 rA 247 rB
45 BEdT 10,3 Naimeris depugilla./Albert chausetz al uostre sen Mais anlofruc on ablas ma(n)s atei(n)gna 247 rB 247 rB
46 BEdT 167,15 Gauselm faiditz./Chant e deport ioi dompneie solaz. Aissi comes meillz endona beutatz 247 rB 247 rB
47 BEdT 167,56 Gauselm faiditz. Som pogues pa(r)tir son uoler 247 rB 247 vA
48 BEdT 167,30 Gauselm faiditz/Iamais nul te(n)ps no(n)pot refar amors. Ezes razos dels corals amadors 247 vA 247 vA
49 BEdT 167,62 Gauselm faidiz./Tuit cill qui amon ualor. Mas unas tals sazos cor 247 vA 247 vA
50 BEdT 167,35 Gauselm faiditz/Mantas saços es om plus uolu(n)tos. Lo mals qeu trac mefora bels ebos 247 vA 247 vA
51 BEdT 167,59 Gauselm faiditz/Tan hai sofert longamen gra(n) affan. Pero tal re ten hom uil. qes prezan 247 vB 01 247 vB
52 BEdT 167,39 Gauselm faidiz Molt ha poi(n)gnat amors enmi delir 247 vB 247 vB
53 BEdT 167,18 Gauselm faiditz. d(e)/Defaire chanson. Doncs dic qes folors 247 vB 248 rA
54 BEdT 167,51 Gauselm faiditz/Raçon emandamen. Quidon desegnor pren 248 rA 248 rA
55 BEdT 70,45 Bernartz deue(n)tadorn/Tuit cill qem pregon qeu chan. Damor uois dirai betan 248 rA 248 rA
56 BEdT 70,1 Bernartz deuentadorn. Abioi mou lo uers elcomenz 248 rA 248 rA
57 BEdT 70,19 Bernartz deuentadorn/Estat hai co(n) hom esp(er)dutz. Aqesta ma faich tant donor 248 rA 248 rA
58 BEdT 70,41 Bernartz./Qan par laflors iostal uert foill. Bensai lanoich qan medespoill 248 rB 248 rB
59 BEdT 70,42 Bernartz/Qan uei laflor lerba uerd elafoilla. Mals costumes qe fols totz te(n)ps folle/ia 248 rB 248 rB
60 BEdT 70,16 Bernartz deuentadorn/Conort era saieu be. Tan es gent s(er)uitz p(er)me 248 rB 248 rB
61 BEdT 70,12 Bernartz/Ben manp(er)dut lai enuers ue(n)tadorn. Totz te(n)ps uolrai sa honor esosbes 248 rB 248 rB
62 BEdT 70,29 Bernartz deuentadorn./Lorossignos sesbaudeia Nomes hom qe delei ueia 248 vA 01 248 vA
63 BEdT 364,13 Peire uidals./Ben uiu agran dolor. Reis non ama ualor 248 vA 248 vA
64 BEdT 364,31 Peire uidals/Nuls hom no(n) pot damor gandir Las eu saubi pauc descremir 248 vA 248 vB
65 BEdT 364,46 Peire uidals. Tant hai longa m(er)ce cercat 248 vB 248 vB
66 BEdT 364,48 Peire uidals./Tan mi plaz ioi esolaz. Meilz pagatz. fora qom natz 248 vB 248 vB
67 BEdT 364,4 Peire uidals./Anc no mori p(er)amor nip(er)al. Estiers mo(n) grat am totz sols p(er)ca/bal<.> 248 vB 249 rA
68 BEdT 364,40 Peire uidals. Qanhom honratz torna engra(n) paub/reira 249 rA 249 rA
69 BEdT 364,36 Peire uidals./Plus qel pabres q(ui) iaz el ric ostal. Assi co(n) cel qui badel ueirial 249 rA 249 rA
70 BEdT 364,42 Peire uidals Sieu fos encort onhom tengues dre/dretura<.> 249 rA 249 rB
71 BEdT 364,39 Peire uidals Qan hom es en autrui poder 249 rB 249 rB
72 BEdT 364,8 Peire uidals./Baro ihesus qen croz fo mes. Tot losegle uei sobre pres 249 rB 249 rB
73 BEdT 97,7 Peire uidals Nonuoill p(er)dre los guiza(r)dos nils g/ratz 249 rB 249 rB
74 BEdT 364,38 Peire uidals./Pos uber hai mon ric tresaur. No uoill sobras dargen ni daur 249 vA 01 249 vA
75 BEdT 364,47 Peire uidals./Tant hai ben dich delmarqes. Persso man lonbart (con)qes 249 vA 249 vA
76 BEdT 106,2 Cadenet A qom dona ric corage 249 vA 249 vB
77 BEdT 106,22 Cadenet./Sieu pogues ma volu(n)tat. Pero sitot ses honrat 249 vB 249 vB
78 BEdT 106,20 Cadenet./Sieu ar es deuenia Una do(n)pn hai s(er)uia 249 vB 250 rA
79 BEdT 106,16 Cadenet./Meraueill mi detot fin amador. Son bon amic deu hom eson sei(n)gnor 250 rA 250 rA
80 BEdT 106,17 Cadenet./Nosai qal co(n)seil mepre(n)da. Ges nocuidez qeu ente(n)da 250 rA 250 rA
81 BEdT 106,18 Cadenet./Omais maurez dauinen. Pero cha(n)tan erizen 250 rA 250 rA
82 BEdT 106,8 Cadenet Anz qem iauçis damor 250 rA 250 rA
83 BEdT 106,3 Cadenet./Az home meilz no(n) uai. Ia quisso qe deu fai 250 rA 250 rB
84 BEdT 106,18 Cadenet./Omais maurez dauinen. Eus am peruostre iouen 250 rB 250 rB
85 BEdT 106,13 Cadenet. Denuilla re no(n) es tan gra(n)z cardatz 250 rB 250 rB
86 BEdT 106,24 Cadenet. Sieu trobaua mon (con)pairen blacaz 250 rB 250 vA
87 BEdT 450,3 Nucs brunencs. Cuendas razos egaias eplaze(n)z 250 vA 250 vA
88 BEdT 450,4 Nucs brunencs./Cortesamen mon enmon cor mesclanza. Qen aissi ue(n)z edestrei(n)g esobra(n)ça 250 vA 250 vB
89 BEdT 450,7 Nucs brunencs./Pos ladretz te(m)ps uengaban erizen. Esi fos bosso qe sol ess(er) gen 250 vB 250 vB
90 BEdT 450,1 Nucs brunencs./Abplazer receb ez acoill. Noiha cor tan serrat dorgoill 250 vB 251 rA
91 BEdT 450,2 Nucs brunencs./Aram naffro(n) lisospir. Edoncs eqem uolon dir 251 rA 251 rA
92 BEdT 366,21 Peirols dalu(er)igna/Molt me(n)tremis deca(n)tar uolu(n)tiers. Ianos partra delei mos (con)siriers 251 rA 251 rA
93 BEdT 366,13 Peirols. daluergna./Dun bon uers uauc pensan conlo feres. Molt uoil samor mas qerre nol ausges<.> 251 rA 251 rA
94 BEdT 366,22 Peirols daluergna./Nuls hom no sauci tan gen. E pero qan ses deue 251 rA 251 rA
94a BEdT 366,6 (ma cfr. note) Canzat ma mon (con)sirier 251 rA 251 rB
95 BEdT 366,2 Perrols. Atressi col/cingnes fai. Merces lai onosescai 251 rB 251 rB
96 BEdT 366,20 Peirols.dal(ue)gna./Mente(n)sion hai tot enun uers mesa. Lagran beutat delei eladrechesa 251 rB 251 rB
97 BEdT 366,9 Peiros daluergna. Cora qem feçes doler 251 rB 251 vA
98 BEdT 366,12 Peirols dal(ue)gna./Del seu tort farai esmenda. Molt i co(n)sir noch edeia 251 vA 251 vA
99 BEdT 366,1 Peiros dalu(er)gna. Abgran ioi mou ma(n)tas uez ecome(n)za 251 vA 251 vA
100 BEdT 375,19 Enponz decapdoill Sieu fi nidis nuilla saço 251 vA 251 vB
101 BEdT 375,20 Ponz de capdoill. Si co(n) celui cha pro deualedors 251 vB 251 vB
102 BEdT 375,10 Ponz decapdoill. Humils e francs efis soplei uasuos<.> 251 vB 251 vB
103 BEdT 375,1 Enponz decapdoill/Aissi mespres con celui q(ui) cercan. Ezes razos edretz almeu senblan 251 vB 251 vB
104 BEdT 392,20 Rambauz deuasqeiras. Iano cugei uezer 251 vB 252 rA
105 BEdT 392,28 Rambauz d(e)uasqueiras Sauis efols humils ez orgoillos 252 rA 252 rB
106 BEdT 392,18 Rambauz deuasqeiras. Guerras niplaich no son bo 252 rB 252 rB
106a BEdT 392,26 - Nuls hom enre nofail<.> 252 rB 252 vA
107 BEdT 392,13 Ra(n)bautz./Eissamen hai guerreiat abamor Don(n)pna be sai sim(er)ces non socor 252 vA 252 vA
108 BEdT 392,2 Rambauz./Eram requier sa costumeson us. Bona do(n)pna aitan arditz eplus 252 vA 252 vA
109 BEdT 392,30 Rambautz. Siia amors autre pro no(n)tengues<.> 252 vA 252 vA
110 BEdT 392,24 Rambautz./Nom agrad iuernz nipascors. Peronocoma(n)da ualors 252 vB 252 vB
111 BEdT 406,28 Ramonzdemiraual/Entre dos uolers sui pe(n)sius Perbona do(n)pna sui antius 252 vB 252 vB
112 BEdT 406,2 Ramonz demiraual./Aissi com es genser pascor. Un plaich fan donpnas. qes follors<.> 252 vB 252 vB
113 BEdT 406,15 Raimonz demiraual. Ben aiamesages 252 vB 253 rA
114 BEdT 406,42 Raimonz de miraual./Tal uai mo(n) chan enqeren. Queu no chan p(er)autresen 253 rA 253 rA
115 BEdT 406,34 Raimonz Pos ogan nom ualc estius 253 rA 253 rA
116 BEdT 406,13 Raimonz./Bemagradal bels temps destiu. Per s(er)uir enric sei(n)gnoriu 253 rA 253 rB
117 BEdT 406,23 Raimonz demiraual./Contramor uauc durs. ez ebroncs. Ab fals ditz ez abtemers lo(n)cs 253 rB 253 rB
118 BEdT 406,20 Raimo(n)z demiraual./Cel qui nouol auzir cha(n)sos. Pauc ual qui no(n) es enueios 253 rB 253 rB
119 BEdT 406,8 Raimon demiraual/Er abla forsa del terreis. En amor hamantas leis 253 rB 253 vA
120 BEdT 30,22 Narnautz demiroill./Sico(n) lipeis an enlaiga loruida. Bona do(n)pna detotz bon aibs (con)plida 253 vA 253 vA
121 BEdT 30,23 Narnautz. Sim destrei(n)gnez do(m)pna uos ez amors 253 vA 253 vA
122 BEdT 30,15 Narnautz demiroill./Lafrancha captene(n)za. Do(n)pna p(er)gra(n) temenza 253 vA 253 vA
123 BEdT 30,19 Narnautz demiroill./Molt eron dolz mei (con)sir. Donpna sius pla(n)ges suffrir<.> 253 vA 253 vB
124 BEdT 30,8 Narnautz d(e)miroill./Anc ues amor no(n) pot res (con)tradire. Sideus uolgues sas gra(n)z beutatz deui/re 253 vB 253 vB
125 BEdT 30,1 Narnautz/Ab gran ioi uiu cel cui ioisses cobit. Totz te(n)ps eriois p(er)mi coltz es(er)uitz 253 vB 254 rA
126 BEdT 30,3 Narnautz. Aissi co(n)cel qame no(n) esamaz. Auçit ai dir p(er)cheu sui conortatz 254 rA 254 rA
127 BEdT 30,VI Narnautz demiroill. Terra pot hom laissar 254 rA 254 rA
128 BEdT 194,8 Guiduisel. Ges deca(n)tar nom fail cor/nirazos. Totz te(n)ps serai depreiar temeros 254 rA 254 rA
129 BEdT 194,3 Guiduissel/Ges decanta(r) nom fail cor nirazos. Amada uos hai longame(n) 254 rA 254 rB
130 BEdT 194,19 Guiduissel/Siben pa(r)tz mala dompna d(e)uos. Adreg fora sitot no(n) es razos 254 rB 254 rB
131 BEdT 194,6 Guiduissel/Entanta guisam mena amo(r)s. Getat maues d(e)lasclasmors 254 rB 254 rB
132 BEdT 421,2 Ricautz deberbezil./Atressi co(n)lolifanz Sieu perlos fis ama(n)z 254 rB 254 vA
133 BEdT 421,1 Ricautz/Atressi co(n) lo leos Totas lasgaias saços 254 vA 254 vA
134 BEdT 421,6 Ricautz deberbezil./Lenous mes dabril come(n)za Auer couen eschazença 254 vA 254 vA
135 BEdT 421,10 Ricautz./Tuit dema(n)don qes deue(n)gu damors. Ep(er)aisso uoill suffrirs ladolors 254 vA 254 vA
136 BEdT 421,5 Ricautz deberbesil/Ben uolria saber damo(r). Qaissi uen bes appres d(e)lor 254 vB 254 vB
137 BEdT 370,9 Perdigos Los mals damor hai eu be tot ap(re)s 254 vB 254 vB
138 BEdT 370,3 Perdigos Ben aioll mal eill affan 254 vB 255 rA
139 BEdT 370,13 P(er)digos/Totz te(n)ps miten amors daital faisso. Pero nosai qal mifassa oqal no 255 rA 255 rA
140 BEdT 370,14 Perdigos/Trop hai estat mo(n) bon esper no(n)ui. Sim sent mespres qere no(n)sai cos/si 255 rA 255 rA
141 BEdT 356,5 Pere rogiers dalu(er)gna. Nosai don chant eca(n)tars plagam/fort 255 rA 255 rB
142 BEdT 356,9 Peire rogiers./Tant hai mo(n) cor i(n)cor aissis. Lesegles es aissi deuis 255 rB 255 rB
143 BEdT 323,1 Peire rogiers/Abhanz qil blanc pog sian uert. Nuls hom delmon no(n) ha prez uert 255 rB 255 rB
144 BEdT 356,7 Peire rogiers/Seigner enra(n)baut p(er)uezer. Gardatz qeuos sapchatz tener 255 rB 255 rB
145 BEdT 362,2 Peire d(e)ualera./Soqaz autre uei plazer. Cui qamors don son uoler 255 vA 255 vA
146 BEdT 202,9 Guilelms açemars/Non pot esser suffert niate(n)dut. Ason ops ma debo cor retengut 255 vA 255 vA
147 BEdT 202,1 Guillems azemars./Ben for omais sacos elocs. Efaram cainiçir aflocs 255 vA 255 vA
148 BEdT 202,2 Guillems açema(r)s./Bemagrops sieu sabes faire. Trop enpuesc dire eretraire 255 vA 255 vB
149 BEdT 234,3 Guillem desaint leisdier./Aissi com es bella cil decui chan. Bella donpna pos eu autra noblan 255 vB 255 vB
150 BEdT 234,14 Guillems desaint leisdier./Saluaia mes lamoguda. Amada lai euolguda 255 vB 255 vB
151 BEdT 124,6 Deudes depradas. Ben aia amors qar hanc mefez chau/sir 255 vB 255 vB
152 BEdT 124,11 Deudes depradas./No cugei mais ses co(n)iat far cha(n)so, Apenas sai que(n) sia mal ni bo 256 rA 256 rA
153 BEdT 124,10 Deudes depradas./Enun sonet gai eleugier. Ioios sui eu ez hai mestier 256 rA 256 rA
154 BEdT 124,17 Deudes d(e)pradas./Tansent al cor un amoros desir. Amon amic qui fai meils tot qan deia<.> 256 rA 256 rA
155 BEdT 16,12 Alb(er)tet/En amor ha tan petit definaza. Qar qui be fai no(n) es dretz qecar ue(n)da 256 rA 256 rB
155a BEdT 16,2 (ma cfr. note) Edoncs p(er)qe lenqier pos noi conosc monpro 256 rB 256 rB
157 BEdT 10,3 Alb(er)tet Mais uoill estar totz te(n)ps plus sos qe legna<.> 256 rB 256 rB
158 BEdT 240,1 Girardon liros. Alamia fe amors 256 rB 256 rB
159 BEdT 240,4 Girardon leros./Era sobrai sage deco(r)tesia. Enones ges ualors nico(r)tesia 256 rB 256 rB
160 BEdT 240,5 Girardon leros. Auzatz laderiera chanso 256 vA 256 vA
161 BEdT 240,7 Girardon leros. Nuls hom nosap cheses gra(n)z benananza 256 vA 256 vA
162 BEdT 389,27 Rambauz daure(n)ga./Entrel gel el uent el fanc. Qesira sal deus n(on) aic anc 256 vA 256 vA
163a BEdT 389,36 (ma cfr. note). Mesura nouol qom sailla 256 vA 256 vA
164 BEdT 389,1 Rambauz daure(n)ga./Ab nou ioi ez ab nou talen. Gauz ai eu tal qe mil dolen 256 vA 256 vA
165 BEdT 389,5 Ranbauz daure(n)ga./Als durs crus cozenz lausengiers. Tals cuz ess(er) cortes entiers 256 vA 256 vA
166 BEdT 389,21 Ranbauz daurenga./Braitz chantz ecritz. Molt es petitz<.> 256 vB 01 256 vB
167 BEdT 389,34 Ranbauz daurenga./Peire rogiers atrassaillir. Qarqui p(er)auer uol me(n)tir 256 vB 256 vB
168 BEdT 389,41 Rambauz daurenga./Unuers farai detal mena. Ben ma naffrat ental uena 256 vB 256 vB
169 BEdT 80,2 Bertranz deborn./Al douz t(er)mini nou eblanc. Per qem pesa car mo(n) esta(n)c 256 vB 256 vB
170 BEdT 80,21 Bertranz deborn/Ges nome desconort sieu hai p(er)dut Ses pro tener amic 257 rA 257 rA
171 BEdT 80,37 Bertranz debo(r)n/Rassa tan creis emont epoia. Rassa rics hon qere nodona 257 rA 257 rA
172 BEdT 80,30 Bertranz deborn. Nostre seingner somonis el mezeis 257 rA 257 rA
173 BEdT 80,4 Bertran deborn. Ara sai eu deprez qals laplus gra(n) 257 rA 257 rB
174 BEdT 457,26 Nucs desaint circ. Nuls hom nosap damic trola p(er)dut 257 rB 257 rB
175 BEdT 457,18 Nucs desaint circ/Longamen ha at(n)duda. Epos dompnes deissenduda 257 rB 257 rB
176 BEdT 457,12 Nucs desaint circ./Enaissi co(n)son plus car. Sieu uolia be lauza(r) 257 rB 257 rB
177 BEdT 457,15 Nucs d(e) saint circ./Estat ai fort longamen. Totz hom qen folla senten 257 rB 257 vA
178 BEdT 457,3 Nucs de saint circ./Anc enemic qeu agues. Mas pero peiz demort es 257 vA 257 vA
179 BEdT 457,39 Nucs desaint circ. Totz fis amics ha gran desaue(n)tura 257 vA 257 vA
180 BEdT 457,43 Nucs desaint circ. Ualor niprez nihonor no(n) atrai 257 vA 257 vA
181 BEdT 457,26 Nucs de saint circ. Ensauaric ges mamor non pa(r)tria 257 vA 257 vA
182a BEdT 457,28 (ma cfr. note). Mesura nouol qom failla 257 vA 257 vA
183 BEdT 457,20 Nucs desaint circ. Als bels captenemenz 257 vA 257 vB
184 BEdT 355,5 Peire raimon detolosa. Atressi cu(n)lacandela 257 vB 257 vB
185 BEdT 355,16 Peire raimon detolosa. Sicom celui cha s(er)uit son segnor<.> 257 vB 257 vB
186 BEdT 355,15 Peire raimon detolosa./Sieu fos aue(n)turatz. Sima finamistatz 257 vB 258 rA
187 BEdT 355,9 Peire raimon./Nom posse sufrir duna leu cha(n)son faire Hafrancha res corteis edebon aire 258 rA 258 rA
188 BEdT 355,20 Peire raimon./Us nouels pens ame(n)z mestai Honramenz ebes liescai 258 rA 258 rA
188a BEdT 84,1 - Esieu iaren deuos hai 258 rA 258 rA
189 BEdT 282,6 Lanfrancs cigala degenoa. Estiers mo(n) grat mefan dir uilanage 258 rA 258 rB
190 BEdT 282,8 Lanfrancs cigala/Ges eu nosa co(n)hom quida(r)/sedeia Nodic euges pos/lotraitz plaideia 258 rB 258 rB
191 BEdT 282,24 Lanfrancs cigala. Tant franc cors dedo(n)pn hai trobat 258 rB 258 rB
192 BEdT 9,14 Naimeris debel enoi. Nuls hom nopot (con)plir adrechamen 258 rB 258 rB
193 BEdT 9,8 Naimeris Cel qui promet ason coral amic 258 vA 01 258 vA
194 BEdT 9,7 Naimerics debel enoi./Eram destreing amors. Pos aissim uenz temors 258 vA 258 vA
195 BEdT 437,2 Ensordel Aitan ses plus uiu homo qan uiu iauz enz<.> 258 vA 258 vA
196 BEdT 437,5 En sordel/Atre(n)tan dei ben cantar finamen. Qanbe malbre en mon ric pensamen 258 vA 258 vA
197 BEdT 437,19 Ensordel Laianpeire guillem man ses bistenza 258 vA 258 vB
198 BEdT 437,13 Ensordel. Donpna tot eissame(n)z 258 vB 258 vB
199 BEdT 437,8 Ensordel Meraueill me conegus honratz bars 258 vB 258 vB
200 BEdT 437,4 Ensordel./Ar hai p(ro)at qel mon non ha dolor. Bars qaui(n)t anz nofai come(n)zamen<.> 258 vB 258 vB
200a BEdT 437,24 - Tortz es qan deus fai home engran richor poiar [.] 258 vB 258 vB
200b BEdT 344,3a - - 258 vB 258 vB
201 BEdT 330,2 Peire bremon./Ricas nouas. Bendeu estar ses gra(n) ioi totz te(n)ps mais 259 rA 01 259 rA
202 BEdT 330,5 Ricas nouas./ben uolgra detotz cha(n)tadors. Eqau p(er)dir sobrelauzors<.> 259 rA 259 rA
203 BEdT 330,16 Ricas nouas/Simten amorsadolç plazer iauzen. Beus dic lauzors ueras adrechamen 259 rA 259 rA
204 BEdT 236,9 Guillems delator./Simos cors fos defer. Pero sim dei conortar 259 rA 259 rB
205 BEdT 236,6 Guillelms delator. Qan hom regna uas celui falsame(n) 259 rB 259 rB
206 BEdT 236,12 Guillems delator. Hom nodeu aisso seguir 259 rB 259 rB
207 BEdT 344,4 Peire guillem/Nom fai chantar amors nidrudaria. Molt mabelis qim ha la bella paria 259 rB 259 rB
208 BEdT 344,3 Peire guillem./Enaqest gai sonet ligier. Denqer(r)e fi prez entier 259 rB 259 vA
209 BEdT 345,2 Guillelms peire./Eu cha(n)tera d(e)gauz euolontos. Epos aitals conosc qes ma razos 259 vA 259 vA
210 BEdT 58,3 Bernartz delabarata./Eu no(n) cugei atrestot mo(n) uiue(n). Auar enuers engres tiran tenen 259 vA 259 vA
211 BEdT 58,4 Bernartz delaba(ra)ta./Folla niflors nicautz te(n)ps nifredura. Pazses toci beneferm esegura 259 vA 259 vA
212 BEdT 227,7 Bernartz Totz dos deu ess(er) m(er)ceiatz 259 vB 01 259 vB
212a BEdT 25,1a - Ez alsenblan conoscatz lau(er)tatz<.> 259 vB 259 vB
213 BEdT 210,20 Guillems debregadan./Un sirue(n)tes hai encor abastir. Reis chastellans uas uos mi uoluemuir<.> 259 vB 259 vB
214 BEdT 210,3 Guilelms debregadan. Aruoill un sirue(n)tes far 259 vB 259 vB
215 BEdT 217,6 Guilems figera./Pel ioi delbel come(n)zamen. Qar cel qui promet. sso qaten 259 vB 260 rA
216 BEdT 276,1 Rostaing deme(r)ges./Longa saço hai estat uas amor. Besai sim part delei nim uir aillor 260 rA 260 rA
217 BEdT 225,13 Montagna agout Quiuol esser agradanz niplazenz 260 rA 260 rB
218 BEdT 225,2 Montagnagout/Era al co(n)ind depascor Bendeuon liamador 260 rB 260 rB
219 BEdT 376,1 Lofabre dusses. Locs es qom sedeu alegrar 260 rB 260 rB
220 BEdT 231,1a Guillems rauols./Atornar mer ancar alp(re)mierus Quifaill enun senblan fai qe en plus<.> 260 rB 260 vA
221 BEdT 231,2 Guillelms ranols. Laissatz mera dechantar 260 vA 260 vA
222 BEdT 374,2 Ponz barba Sirue(n)tes no(n) es leials 260 vA 260 vB
223 BEdT 374,1 Ponz Nonha tan poder ense 260 vB 260 vB