Collazione

Versione stampabilePDF version
v 1 C
E
M(1)
M(2)
R
Sg

f
 Eras quan vey verdeyar
 Eras quan vei verdeiar
 Ara  qan  vei verdeiar
 Ara  qan  vei verdeiar
 Ara  can  vey verdeyar
 Eras can  vey verdeyar
 Lan  can  vei verdeiar
 Aras cant vei vardeiar
v 2 C
E
M(1)
M(2)
R
Sg
a²
f
 pratz e vergiers e boscatges
 pratz e vergiers e boscatges
 pratz e vergers  e boscatges
 pratz e vergiers e boscatges
 pratz e vergiers e boscatges
 prats e vergers  e boscatges
 pratz e vergiers e boscages
 pratz e vergiers e boscages
v 3 C
E
M(1)
M(2)
R
Sg
a²
f
 vuelh  un descort comensar
 vueilh un descort comensar
 vueilh un descor  comenssar
 vueilh un descort comensar
 vuelh  un descort comensar
 vuyl   un descort comensar
 voil   un descort comenzar
 vueilh un descort comensar
v 4

C
E
M(1)
M(2)
R
Sg
a2
f

 d’amor       qi·m ten      arratges
 d’amor  per  qu’  ieu vauc aratges
 d’amor  per  qu’  ieu vauc aratges
 d’amors per  qu’  ieu vauc arages
 d’amor  per  qi’  eu  vauc arages
 d’amor  per  q’   ieu vauc arages
 d’amors per  qu’  ieu vauc araties
 d’amor  per  cuy      vay  erratges
v 5 C
E
M(1)
M(2)
R
Sg

f
 q’  una dona  · m sol amar
 c’  una dona  · m sol amar
 qar ma  donna · m sol amar
 qar ma  donna · m sol amar
 car ma  dona  · m sol ama
 c’  una dona  · m sol amar
 e   una dona  · m sol amar
 c’  una dona  · m sol amar
v 6 C
E
M(1)
M(2)
R
Sg

f
 mas  camjatz l’ es  sos coratges
 mas  camiatz l’ es  sos coratges
 mas  camiatz ll’es  sos corages
 mas  camiatz l’hes  sos corages
 mas  camiat  l’ es  sos coratges
 mas  camiat  le     sos coratges
 mas  camiatz l’ es  sos coratges
 mais camiat  l’ es  sos corages
v 7 C
E
M(1)
M(2)
R
Sg

f
 per qu’ieu  fauc   dezacordar
 per qu’ieu  fauc   dezacordar
 per qi’eu   vueilh desacordar
 per q’ ieu  vueilh desacordar
 per qu’ieu  vuelh  desacordar
 per q’  eu  fas    desacordar
 per q’ ie·m fes    desacordar
 per qu’ieu  fauc   desacordar
v 8 C
E
M(1)
M(2)
R
Sg
a
²
f
 los motz e·l  sos  e·ls lenguatges
 los motz e·ls sos  e·ls lengatges
 los motz e·ls sons e·ls lengages
 lo  motz
 los motz e·ls sos  e·ls lenguaties
 los mots e·ls sos  e·ls lenguatges
 los motz el   son  e·ls lengatges
 los mots e·ls sons e·ls lengages
v 9 C
E
M(1)
R
Sg
a
²
f
 Ieu   suy selh  que  be  non ayo
 Eu    soi selo  que  ben non aio
 O ieu son qel   qe   ben non aio
 E     so  sel   que  ben non aio
 Eu    son sel   qui  ioy non ayo
 Car anc non posc aver        gaujo
 Io    so  quelo que  ben non ayo
v 10 C
E
M(1)
R
Sg
a
²
f
 ni enqueras non l’averò
 ni enqueras  non l’averò
 ni jamai     non l’averò
 ni iamais    non l’averò
 ne unqua     non l’averò
 ni anqier    non l’averò
 ni encora    non l’averò
v 11 C
E
M(1)
R
Sg
a
²
f
    per abrilo ni per mayo
    per abrilo ni per maio
 ni p’  abril  ni per maio
 ni per abril  ni per mayo
 ne por abril  ne por mayo
 ni per april  ni per maio
    per aprilo ni per mayo
v 12 C
E
M(1)
R
Sg
a
²
f
 si per mia dona  non l’o
 si per ma  dona  non l’o
 si per ma  donna no  l’o
 si per ma  dona  non l’ò
 si de  ma  dona  nom l’ò
 si per ma  dona  non l’o
 si per mia donna non l’ò
v 13 C
E
M(1)
R
Sg
a
²
f
         et entendo  son lengaio
            entenho  so  lengatio
 certo q’en  nisun       lengaio
 pus fresca que flor de  glayo
 certes  en i        sol lengatyo
 certo   e   negun       lengatjo
            entemho  son lengaio
v 14 C
E
M(1)
R
Sg
a
²
f
 sa gran beutat dire no  zò
 sa gran beutat dire no  sò
 sa gran beutà  dir  no  sò
 per que no m’en partirò
 sa gran boutat dir  no  ho
 sa gran beutat dir  non so
 sa gran beutat dire non sò
v 15 C
E
M(1)
R
Sg
a
²
f
 plus fresques  que flors  de glayo
 plus fresca es que flor   de glaio
 çhu  fresca    qe  flor   de glaio
 serto          que en son lenguayo
 pus  fresques  que flor   de glayo
      genzer es q’e flors  de glaio
 plus fresques  que flor   de glaio
v 16 C
E
M(1)
R
Sg
a²
f
 e     ia      no  m’en partirò
 e     ia      no  m’en partirò
 per qe        no  m’en partirò
 sa gran beutat dir no sò
 per que       no  m’en partirò
 per q’ieu     no  m’en partirò
 e     ia      non m’en partirò
v 17 C
E
M(1)
R
Sg
a²
f
 Belha doussa dama chera
 Bella
dousa  dona chera
 Belle douce  dame cheire
 Bela  dossa  mia  chera
 Bela  dous   dama xera
 Bella douza  dama chera
 Belle douse  dame chiere
v 18 C
E
M(1)
R
Sg
a²
f
 a vos m’ errant e m’autroy
 a vos mi do     e m’autroi
 a vos mi doint  e m’otroi
 a vos mi don    e m’autroy
 a vos me don    e m’autroy
 a vos me don    e m’autrei
 a vos mi don    e m’autroi
v 19 C
E
M(1)
R
Sg
a²
f
 ia   n’  avrai mes ioy entera
 ia   non avrai maio    enteira
 Ie   n’  avrai mes io’ entera
 ie   n’  avrai mes joy entieira
 je   non avray     ioy entiere
 molt mestes mala   guerriera
 mais non avrai ioi’    entiere
v  20 C
E
M(1)
R
Sg
a²
f
 si    no   vos ai e  vos  moy
 si    no   vos ai e  vos  moi
 si ie n’ai vos    e  vos  moi
 si ie n’ay vos    e  vos  moi
 si ge nous        e  vos  moy
 car eus am per bona       fei
 si    ne   vos ai et vos  moi
v 21 C
E
M(1)
R
Sg
a²
f
 molt estes mala      guerreya
 Molt estes mala      guerreia
 Mon  eres  mala      gerrere
 Mot  estes mala      guerreyey
 Trop estes mala      guarriera
 la vostr’ amors m’es sobreira
 Mot  estes mala      guerrieere
v 22 C
E
M(1)
R
Sg
a²
f
 si ia muer   per bon  esfors
 si ge muer   per bona foi
 se ie muer   per bone foi
 si ie muer   per bona foy
 si    nous e per bona foy
 se ieus am e vos no   moi
 si ge muer   per bone foy
v 23 C
E
M(1)
R
Sg
a
²
f
 e    ia per nulha          manera
 e    ia per nuilla         maneira
 mes  ia per nulle          maniere
 mais is per nulh           manieira
         per negus altre    maynera
 e    ia en  nula           maneira
 e    ia por nulle          maniere
v 24 C
E
M(1)
R
Sg
a²
f
 no·m partrai de vostre los
 no·m partrai de vostre loi
 No·m partrai de vostre loi
 no·m partrai de vostra loy
 no   heirey     vostra loy
 no·n partrai de vostre loi
 no·m partrai de vostre loi
v 25 C
E
M(1)
R
Sg
a²
f
 Dauna io   me tenc a bos
 Dauna io   me rent a bos
 Dome  io   mi rend a bos
 Dauna io   mi rent   bos
 Dauna queu mj rent a bos
 Dauna ia   me rent a bos
 Dauna io   mi rent a bos
v 26 C
E
M(1)
R
Sg
a²
f
 quar eras    mes  bon’ e bere
 quar eras    mes  bon’ e bera
 qar  sotz la mes  bon’ e bera
 coar es   la mas  bon’ e bera
 car  es   la miya bon’ e bera
 car  es   d’amar  bona e bera
 car  eras    men  bon’ e bera
v 27 C
E
M(1)
R
Sg
a²
f
 ancse     es guallard’e pros
 ancse     es gaillard’e pros
 q’anc fos e  gailhard’e pros
 q’anc fos e  gaide      pros
 deu mon   e  gayard’  e pros
 molt  foras  gailliarde pros
 ancse     es guaihard’e pros
v 28 C
E
M(1)
R
Sg
a²
f
 ab  que no·m fossetz tan fera
 ab  que no·m fosetz  tan fera
 ab  qe  no·m fosses  tan fera
 ab  que no·m fossetz tan fera
 sol que no·m hossetz tan heyra
 s’a mi  non  fossatz tan fera
 ab  que non  fossetz tan feira
v 29 C
E
M(1)
R
Sg
a²
f
 Moutz abetz  beras  faissos
 Mout  abetz  heras  faisos
 Moch  aues   beras  fa sos
 Mot   a betz beras  haisos
 Trop  abetz  beras  hayssos
 Molt  avetz  bellas faissos
 Motz  abetz  beras  faissos
v 30 C
E
M(1)
R
Sg
a²
f
 ab color fresqu’e novera
 ab color fresca   novela
 e  color fresce   nauera
 e  coror fresqu’e noera
 e  color hresca   noera
 e  color fresc’ e naveira
 ab color fresque  noera
v 31 C
E
M(1)
R
Sg
a²
f
 Vos     m’abetz esseps   a  gues
 Bos     m’abetz e  s’ieu bs agos
 Bostre  so’     e  sis      agos
 bostres soy     e  si·bs    agues
 Bostre  son     e  suis     agues
 Boster  son     et si·l     cazos
 Bos     m’abetz e  si·   bs agos
v 32 C
E
M(1)
R
Sg
a²
f
 no·m sofranhera  fiera
 no·m sofraisera  fiera
 no·m destre gora fiera
 no·m sofranguera fiera
 no·m sobrancera  çihera
 nostrenc ora     si vera
 no·m sofraissera hiera
v 33 C
E
M(1)
R
Sg
a²
f
 Mas   tant  temo vostro plaito
 Mas   tan   teme vostre pleito
 Mas   tan   temo vostro pleito
 Car         temo vostre pleyto
       Tanto temo vostre preito
 Q’e   tan te nel vostre pleito
 Mais  tant  temo vostre pleto
v 34 C
E
M(1)
R
Sg
a²
f
       todo·n soy escarmentado
       rodo·n soi escarmentado
       tade·m son estirmentado
       todo·n soy escarmentado
       todo   son escarmentado
  don  tot    son escarmentado
  do·n        soi escaramentado
v 35 C
E
M(1)
R
Sg
a²
f
 Per vos ai pena e  maltreyto
 Por vos ai pen’ e  maltreito
 Per vos ei pa na   maltrato
 Per vos ay pen’ e  maltreito
 Por vos he pen’ e  mal treyto
 Per vos el ben  el maltraito
 Per vos ai pen’ e  mal treito
v 36 C
E
M(1)
R
Sg
a²
f
 e  mei corpo lazerado
 e  mei corpo leizerado
 el meo corpo lazerado
 e  mon corpo lazerado
 e  mi  corpo lasserado
 e  mon corpo leiserrado
 e  mie corpo lazerado
v 37 C
E
M(1)
R
Sg
a²
f
 la nueyt quan soy  en mey leito
 la nueit quan soi  en meu leito
 la not   qa   ias  en mo  leito
 la nueg  can  iatz e  mo  leito
 la nuyt  con  iac  en mi  leyto
 la noit, can  iatz e  men leito
 la neit  cant soi  en mie leito
v 38 C
E
M(1)
R
Sg
a²
f
 soy  mochas ves   resperado
 soi  mochas vetz  reparado
 so   motas  ves   espnado
 sos  mochas fes   e pessado
 enay mantes vetz  penado
 ei   mainta vezes pensado
 soi  mochas ves   resperado
v 39 C
E
M(1)
R
Sg
a²
f
 pro vos cre e   non  proferto
 por vos     ero non  perferto
 e qar   noca    m’   aporfeto
 e car   non clamey   profeito
 e can   noytrob nuyl profeyto
 e carre no      mi   profeito
 pro vos     era non  profeito
v 40 C
E
M(1)
R
Sg
a²
f
    falhit   soy en mey cuidado
    faillitz sui e  mei cuidado
    falitei      e  mon cuidado
    falhit   ay  e’ mon caidado
suy falido   al         cuydado
    faillitz son e  mon cuidado
    failhit  soi en mon cuidado
v 41 C
E
M(1)
Sg
a²
f
 mais que falhir  non cuydeyo
 mais que faillir no  cuideio
 mais qe  failhir no  cuideio
 pus  que faliz   no  cuidey
 per  q’ieu       no m’en partirei
 mes  que failhit non cudeio
v 42 C
E
Sg
f
 Belhs Cavaliers tant es   cars
 Bels  Cavayers  tant es   cars
 Bels  Cavaliers tan  tenc car
 Bels  Cavaliers tant es   grans
v 43 C
E
Sg
f
 lo vostr’ onratz senhoratges
    vostre ricx   senhoraties
    vostre honrat seynoratges
 le vostr’ omrat  seinhorage
v 44 C
E
Sg
f
 que quada  iorno    m’esglayo
 que cada   iorn no  m’esglayo
 que cascun iorno    m’esglayo
 que niento      non m’esglayo
v 45 C
E
Sg
f
 Ho  me lasso que farò
 Oy  me lasso que farò
 Oy  me lasso que farò
 Hoi me lasso que farò
v 46 C
E
Sg
f
 si seli  que g’ey  plus chera
 se seley que g·eym
pus  chiera
 si celuy que ie    pus  xera
 si sele  que i’ai  plus chiere
v 47 C
E
Sg
f
 me tua  no   sai por quoy
 me tua  no   say per coy
 me tria no·m se  por coy
 mi tue  ne   sai por quoi
v 48 C
E
Sg
f
 Ma dauna fe que dey    bos
 Ma dauna fe que dey    bos
    Dauna e  que dey  a bos
    Dauna e  que deig a bos
v 49 C
E
Sg
f
 ni peu cap sanhta Quitera
 ni pel cap santa  Kyteyra
 no peu cap santa  Kyteyra
 ni peu cap santa  Quitera
v 50 C
E
Sg
f
 mon corasso m’avetz trayto
 mon corasso m’avetz trayto
 mon corasso m’avetz treyto
 mon corasso m’aves traito
v 51 C
E
Sg
f
 e mout gen  faulan furdado
 e mot  gen  favlan furtado
 e molt gent favlan furtado
 e mon  ient favlan fortado