Collazione

Versione stampabilePDF version
1 1 C Pus flum Iordan ai vist e·l monimen
1 1 Ctav1 Pus flum iordan ai uist el monumen
1 1 Ctav2 P Vs flum jordan ay uist el monumē
1 1 R P us flum Iordan ai vist e·l monime(n)
1 1 Rtav P(us) flu(m) iorda ai uist el monim(en)
       
1 2 C a vos vers Dieus, qu'es Senher dels senhors,
1 2 R a vos ver Dieus, qu'es q(ue)s Senher dels senhors,
       
1 3 C ne ren merces, qar vos plac tan d'onors
1 3 R ne rent lauzors, car vos platz tant d'onors
       
1 4 C que·l sancte loc on nasques veramen
1 4 R que·l sante loc on nasques veramen
       
1 5 C m'avetz mostrat, don ai mon cor iauzen,
1 5 R m'avetz mostrat, do(n) ai mo(n) cor iauzen,
       
1 6 C quar s'ieu era em Proensa, d'un an
1 6 R car s'ieu era en Proensa, d'un an
       
1 7 C no·m clamarian sarrazis Iohan.
1 7 R no·m clamarian sarrazis Ioan.
       
2 1 C Ara·ns don Dieus bona vi' e bon ven
2 1 R Ara·ns do(n) Dieus bona mar e bo ve(n)
       
2 2 C e bona nau e bos governadors
2 2 R e bona nau e bons guovernadors,
       
2 3 C qu'a Marcelha m'en vuelh tornar de cors,
2 3 R c'a Marselha m'e(n) vuelh tornar de cors,
       
2 4 C quar s'ieu era de lay mar veramen,
2 4 R car s'ieu era de lai mar verame(n),
       
2 5 C Acre e Sur e Tripol e·l Sirven
2 5 R Acre e Sur e Tripol e·l Sirve(n)
       
2 6 C e·l Espital e·l Templ' e·l rey Iohan
2 6 R e·l Espital e·l Te(m)ple e·l rey Ioan
       
2 7 C coman a Dieu e l'aigua de Rotlan.
2 7 R coman a Dieu e l'aigua de Rotlan.
       
3 1 C Qu'en la terra a croy emendamen
3 1 R Qu'en la t(er)ra a a croy esmendame(n)
       
3 2 C del rey Richart de Fransa ab sas flors,
3 2 R del rey Richart de Fransa ab sas flors,
       
3 3 C soli' aver bon rey e bos senhors,
3 3 R solia aver bos reys e bos senhors,
       
3 4 C en Espanha un autre rey valen,
3 4 R en Espanha .i. autre rey vale(n),
       
3 5 C e Monferrat bo marques eyssamen,
3 5 R et Mo(n)ferrat bo(n) marques eyssame(n),
       
3 6 C e l'emperi emperador prezan,
3 6 R e l'emperi emperador preza(n),
       
3 7 C aquestz que·y son no sai quo·s captenran.
3 7 R aquestz que·i son no sai co·s capte(n)ran.
       
4 1 C Belh Senher Dieus, si feyssetz a mon sen,
4 1 R Bel Senher Dieus, si fossetz a mo(n) se(n),
       
4 2 C ben guardaratz qui faitz emperadors
4 2 R be(n) garderatz qui faitz emp(er)adors
       
4 3 C ni qui faitz reys ni datz castels ni tors,
4 3 R ni qui faitz rey ni datz castels ni tors,
       
4 4 C quar pus son rics, vos teno a nien,
4 4 R car pus so(n) ricx, vos teno(n) a nien,
       
4 5 C qu'ieu vi antan faire man sagramen
4 5 R qu'ieu vi anta(n) faire mans sagrame(n)
       
4 6 C l'emperador don ar s'en vai camjan
4 6 R l'emperador do(n) ar s'en vai camian
       
4 7 C quo fes lo guasc que traisses de l'afan.
4 7 R co fes lo gasc que traisses de l'afan.
       
5 1 C Emperador, Damiata·us aten,
5 1 R Emperador, Damiata·us ate(n),
       
5 2 C e nueg e iorn plora la blanca tors
5 2 R e nuech e ior(n) plora la blanca tors
       
5 3 C per vostr' aigla que·n gitet us voutors:
5 3 R per vostr' aigla que·n gitet .i. voutors:
       
5 4 C volpilla es aigla que voutor pren,
5 4 R volpilha es aigla que voltor pre(n),
       
5 5 C anta·y avetz e·l soudan onramen,
5 5 R aita(n) avetz e·l souda(n) o(n)radamen,
       
5 6 C e, part l'anta, avetz hi tug tal dan
5 6 R e, part l'anta, avetz y tug tal dan
       
5 7 C que nostra ley s'en vai tro rezeguan.
5 7 R que vostra ley s'en vay trop rezegan.
       
Rub.   C peirols
Rub.   Ctav1 Peyrols
Rub.   Ctav2 Peyrols
Rub.   R peirols
Rub.   Rtav .peirols.