Collazione

Versione stampabilePDF version

 
1
 
C: Pro ai del chan essenhadors
Mʰ²: Pro ai del chant ensenhadors
e: Pro ai del chant ensenhadors
 
2
 
C: entorn mi et ensenhairitz
Mʰ²: entorn mi et ensenhairitz
e: entorn mi es ensenhairitz
 
3
 
C: pratz e vergiers albres e flors
Mʰ²: pratz e vergiers albres floritz
e: pratz e vergiers albres floritz
 
4
 
C: voutas d'auzelhs e lays e critz
Mʰ²: voutas d'auzels e lais e critz
e: voutas d'auzels e lais e critz
 
5
 
C: per lo dous termini suau
Mʰ²: per lo dous termini suau
e: per lo dous termini suau
 
6
 
C: qu'en un petit de joy m'estau
Mʰ²: qu'en un petit de joi m'estau
e: qu'en un petit de joi m'estau
 
7
 
C: don nulhs deportz no·m pot jauzir
Mʰ²: don nuill deport non pot jauzir
e: don nuill deport non pot jauzir
 
8
 
C: tan cum solatz d'amor valen.
Mʰ²: tan com solatz d'amor valer.
e: tan com solatz d'amor valer.
 
9
 
C: Las pimpas sian als pastors
Mʰ²: Las pimpas sion als pastors
e: Las pimpas sion als pastors
 
10
 
C: et als enfans bordeitz petitz
Mʰ²: et als enfans burdens petitz
e: e als enfans burdens petitz
 
11
 
C: e mias sion tals amors
Mʰ²: e mienas sion tals amors
e: e mienas sion tals amors
 
12
 
C: don ieu sia jauzens jauzitz
Mʰ²: don ieu jauzens sia jauzitz
e: don ieu jauzens sia jauzitz
 
13
 
C: qu'ieu la sai bona tot’aitan
Mʰ²: qu'ieu l'ai bona tot'aitan
e: qu'ieu l'ai bona tot’aitan
 
14
 
C: ves son amic en greu loguau
Mʰ²: ves son amic greu logau
e: ves son amic greu logau
 
15
 
C: per so suy trop soen marritz
Mʰ²: per so soi trop soven marritz
e: per so soi trop soven marritz
 
16
 
C: quar non ai so qu'al cor n'aten.
Mʰ²: car non ai so c'al cor n'aten.
e: car non ai so c'al cor n'aten.
 
17
 
C: Luenh es lo castelhs e la tors
Mʰ²: Luenh es lo castels e la tors
e: Luenh es lo castels e la tors
 
18
 
C: ont elha jay e sos maritz
Mʰ²: on ella jai e sos maritz
e: on ella jai e sos maritz
 
19
 
C: e si per bos cosselladors
Mʰ²: e si per bons conseilladors
e: e si per bons conseilladors
 
20
 
C: cosselhan no suy enantitz
Mʰ²: conseillan no soi enaizitz
e: conseillan no soi enaizitz
 
21
 
C: qu'autre cosselhs petit m'en vau
Mʰ²: c'autre conseill petit m'en au
e: c'autre conseill petit m'en au
 
22
 
C : aitant n'ay fin talan corau
Mʰ²: aitan n'ai fin talen corau
e: aitan n'ai fin talen corau
 
23
 
C: alres no·y a mais del murir
Mʰ²: alres non ai mai del morir
e: alres non ai mais del morir
 
24
 
C: s'alqun joy non ai en breumen.
Mʰ²: s'alcun joi non ai en breumen.
e: s'alcun joi non ai en breumen.
 
25
 
C: Totz los vezis apel senhors
Mʰ²: Totz los vezis apel senhors
e: Totz los vezis apel senhors
 
26
 
C: del renh on sos joys fo noyritz
Mʰ²: del renh on sest joi fo noiritz
e: del renh on sest joi fo noiritz
 
27
 
C: e crey que·m sia grans honors
Mʰ²: e crei que·m sia grans honors
e: e crei qe·m sia grans honors
 
28
 
C: quar ieu dels plus envilanitz
Mʰ²: car ieu dels plus envilanitz
e: car ieu dels plus envilanitz
 
29
 
C: cug que sion cortes leyau
Mʰ²: cug que sion cortes lejau
e: cug que sion cortes lejau
 
30
 
C: ves l'amor qu'ins el cor m'enclau
Mʰ²: ves l'amor qu'ins el cor mi clau
e: ves l'amor qu'ins el cor mi clau
 
31
 
C: ai bon talant e bon albir
Mʰ²: ai bon talan e bon albir
e: ai bon talan e bon albir
 
32
 
C: e say qu'ilh n'a bon escien.
Mʰ²: e sai qu'ill n'a bon essien.
e: e sai qu'ill n'a bon essien.
 
33
 
Mʰ²: Lai es mos cors si totz c'aillors
e: Lai es mos cors si totz c'aillors
 
34
 
Mʰ²: non a ni sima ni raitz
e: non a ni sima ni raitz
 
35
 
Mʰ²: et en dormen sotz cobertors
e: et en dormen sotz cobertors
 
36
 
Mʰ²: es lai ab lieis mos esperitz
e: es lai ab lieis mos esperitz
 
37
 
Mʰ²: e s'amor mi revert a mal
e: e s'amor mi revert a mal
 
38
 
Mʰ²: car ieu l'am tant e liei non cal
e: car ieu l'am tant e liei non cal
 
39
 
Mʰ²: tost veirai ieu si per sufrir
e: tost verirai ieu si per sufrir
 
40
 
Mʰ²: n'atendrai mon bon jauzimen.
e: n'atendrai mon bon jauzimen.
 
41
 
C: Ma voluntat s'en vay lo cors
Mʰ²: Ma volontat s'en vai el cors
e: Ma volontat s'en vai e·l cors
 
42
 
C: la nueit e·l dia esclarzitz
Mʰ²: la nueit e·l dia esclarzitz
e: la nueit e·l dia esclarzitz
 
43
 
C: laintz per talant de son cors
Mʰ²: lains per talant de son cors
e: lains per talant de son cors
 
44
 
C: mas tart mi ve e tart mi ditz
Mʰ²: mai tart mi ve e tart me ditz
e: mai tart mi ve e tart me ditz
 
45
 
C: amicx fa selha gilos brau
Mʰ²: amicx fai ella gelos brau
e: amics fai ella gelos brau
 
46
 
C: an comensat tal batestau
Mʰ²: aun comensat tal barestau
e: aun comensat tal barestau
 
47
 
C: que sera greus a departir
Mʰ²: que sera greus a departir
e: que sera greus a departir
 
48
 
C: tro qu'abduy en siam jauzen.
Mʰ²: tro c'apdui en siam jauzen.
e: tro c'apdui en siam jauzen.
 
49
 
Mʰ²: Per so m'en creis plus ma dolors
e: Per so m'en creis plus ma dolors
 
50
 
Mʰ²: car ieu ab lieis en luec aizit
e: car ieu au lieis en luec auzit
 
51
 
Mʰ²: que tan no fauc sospirs e plors
e: que tan no fauc sospirs e plors
 
52
 
Mʰ²: que sol baizar per escarit
e: que sol baizar per escarit
 
53
 
Mʰ²: que·l cor mi tengues san e sau
e: que·l cor mi tengues san e sau
 
54
 
Mʰ²: bona es l'amors e molt per vau
e: bona es l'amors e molt per vau
 
55
 
Mʰ²: e d'aquest mal mi pot guerir
e: e d'aquest mal mi pot guerir
 
56
 
Mʰ²: ses gart de metge sapien.
e: ses gart de metge sapien.