Collazione

Versione stampabilePDF version
1 1 C Be·m cujava que no chantes oguan,
1 1 R Be·m cuiava que non chantes ogan,
       
1 2 C si tot m'es grieu pel dan qu'ai pres e·m peza,
1 2 R si tot m'es greu e duramens mi peza,
       
1 3 C que mandamen n'ai avut e coman,
1 3 R que mandamen n'ai avut e coman,
       
1 4 C don tot mi plaz, de midons la marqueza,
1 4 R de tot mi platz, de midons la marqueza,
       
1 5 C e pus a lieys ai ma chanso promeza,
1 5 R e pus a lieis ai ma chanso promeza,
       
1 6 C ben la dei far cuenhd' e guay' e prezan,
1 6 R ben la dey far cuendeta e prezan,
       
1 7 C quar ben conosc que si·l ven en talan
1 7 R car ben conosc que si·l ven en talan
       
1 8 C que mans bos locs n'er chantad' ez apreza.
1 8 R que mans bos locx n'er chantad' e apreza.
       
2 1 C Apreza n'er, mais ieu no sai cum chan,
2 1 R Apreza n'er, mas ieu no sai com chan,
       
2 2 C quo(m), pus hi ai tota ma ponha meza,
2 2 R co(m), pus y ai ma ponha meza,
       
2 3 C a penas puesc far ni dir belh semblan;
2 3 R a penas puesc far ni dir bel semblan;
       
2 4 C tant s'es ira dins en mon cor empreza
2 4 R tan s'es ira dins e mon cor enpreza
       
2 5 C que si a lieys que a m'amor conqueza
2 5 R que si a lieis que amor con que sia
       
2 6 C non plai qu'em breu me restaure mon dan,
2 6 R non plai que breu no·m restaure lo dan
       
2 7 C ia de mos iorns no·m metrai en afan
2 7 R ia de mos iorns no·m metrai en afan
       
2 8 C que ia per mi si' autra domn' enqueza.
2 8 R que ia per mi sia autra don' enqueza.
       
3 1 C Cnqueza non, qu'en un loc solamen
3 1 R Enqueza non, qu'en un loc solamen
       
3 2 C amiey ancse, e ia a Dieu non playa
3 2 R amiei ancse, e ia a Dieu non plaia
       
3 3 C que ia vas me fas' aital falhimen:
3 3 R que ia vas mi fass' aital falhimen:
       
3 4 C qu'autra·m deman e que de lieys m'estraya;
3 4 R c'autra·m deman e que de lieis m'estraia;
       
3 5 C tostemps l'aurai fin' amor e veraya
3 5 R tostemps l'aurai fin' amor e veraia
       
3 6 C e son d'aitan el sieu bon chauzimen
3 6 R e suy d'aitan el sieu bon chauzimen
       
3 7 C que si per lieys non cobre iauzimen
3 7 R que si per lieis non cobri iauzimen
       
3 8 C hie·us pleu per me que iamais ioys non aya.
3 8 R ye·us pleu per mi que iamai ioi non aia.
       
4 1 C Ioy aurai hieu, s'a luj plai, em breumen,
4 1 R Ioj aurai ieu, s'a luy plai, e breumen
       
4 2 C qu'ieu cug e crey qui·lh no vol qu'ieu dechaya
4 2 R qu'ieu cug e crey qui·lh no vol qu'ieu dechaia
       
4 3 C que per aisso mia no·m espaven,
4 3 R que per aiso mia no·nz espaven,
       
4 4 C qu'auzit ai dir que mal fai qui s'esmaya.
4 4 R c'auzit ai dir que mal fai qui s'esmaya.
       
4 5 C A! Doussa res, cuenda, cortez' e guaya,
4 5 R Ai! Dossa res, cuend' e cortez' e gaia,
       
4 6 C per vos sospir e plor e planc soven
4 6 R per vos sospir e plor e planc soven
       
4 7 C quar no sentetz la gran dolor qu'ieu sen
4 7 R car no sentetz la gran dolor qu'ieu sen
       
4 8 C ni ges non ai amic que la·us retraya.
4 8 R ni ges non ai amic que la·us retraia.
       
5 1 C Mas ieu retrai, dona, soven de vos
5 1 R Mas ieu retrac soven de vos
       
5 2 C quan suy ab luy cuj aus dir mon coratge,
5 2 R cant soi ab luy cuy aus dir mon coratie,
       
5 3 C las grans beutatz e·ls vostres fags tan bos
5 3 R las grans beutatz e·ls vostres faitz tan bos
       
5 4 C qu'a tota gen venon ben d'agradatge
5 4 R c'a totas gens venon be d'agradatie
       
5 5 C ...................................................[-atge]
5 5 R ...................................................[-atie]
       
5 6 C tro que del tot me falho·ls companhos,
5 6 R tro que del tot me falho·ls companhos,
       
5 7 C qu'enaissi m'es lo parlar saboros,
5 7 R qu'enaisi m'es lo parlars saboros,
       
5 8 C qu'autre conort non ai de mon dampnatge.
5 8 R c'autre conort non ai de mon dampnatie.
       
6 1 C Dampnatge m'es, quar no suy poderos
6 1 R Dampnatie m'es, car no soi poderos
       
6 2 C de lieys vezer, que ten mon cor en guatge
6 2 R de lieys vezer, que ten mon cor en gatie,
       
6 3 C et estau sai don totas mas chansos
6 3 R et estauc sai don totas mas chansos
       
6 4 C tramet ad es, quar las vol per uzatge,
6 4 R tramet ades, car las vol per uzatie, 
       
6 5 C ab Tot-mi-plaz, la belha d'aut paratge,
6 5 R ab Tot-mi-platz, la bela d'aut paratie,
       
6 6 C e plagra·m pauc chans si per luy no fos,
6 6 R e plagra·m pauc chan si per lieis no fos,
       
6 7 C mas qui lieys ve ni sas plazens faissos
6 7 R mas qui lieis ve ni sas plazens faisos
       
6 8 C no·s pot tener de ioy ni d'alegratge.
6 8 R no·s pot tener de ioi ni d'alegratie.
       
T1 1 C En Tot-mi-plai, mout vos ai en coratge,
T1 1 R En Tot-mi-plai, mot vos ai en coratie,
       
T1 2 C et am vos mout ses totas ochaizos,
T1 2 R et am vos mot ses totas ochaizos,
       
T1 3 C qu'apres midons, res non am tan quan vos,
T1 3 R c'apres midons, ies non am tan can vos,
       
T1 4 C et es ben dregz qu·ilh n'aya l'avantatge.
T1 4 R et es ben dreg qu·ilh n'aia l'avantatie.   
       
Rub   C peirols.
Rub   R peirols