Bien me deüsse targier

Versione stampabilePDF version

Linker 50,4; RS 1314

Mss.: M 47, T 100 = Conon de Bethune; K 398, N 183, O 18, U 96 (Bien me deusse ataisir), X 255 = anonimo.

Metrica: a7 b10 a7 b10 c10' b10 b10 c10 (MW 1119,2). Chanson de croisade di 6 coblas ternas di 8 versi, seguite da una tornada di 4.

Edizioni: Wallensköld 1921, p. 8; Barbieri 2016.