Bertolucci

Versione stampabilePDF version

Senhor, poys Deus non quer que mi queirades
creer a coyta que mi por vos ven,
por Deus, creede ca vus quero ben,
e ja mays nunca m' outro ben façades;
e sse mh-aquesto queredes creer,                                    5
poderei eu mui gram coyta perder;
e vos, senhor, non sey que hi perçades
 
en guarirdes voss' omen que matades
e que vus ama mays que outra ren;
por min vos digo, que non acho quen                                10
mi dé conselho nen vos non mh-o dades.
Pero Deus sabe quan de coraçon
oj' eu vus amo e, se el mi perdon,
desamo min porque me desamades.
 
Per bõa fe, mha senhor, e sabhades                                 15
ca por aquest' ey perdudo meu sen;
mays se Deus quiser que vus diga alguen
quan ben vus quero e que o vos creades,
poderei eu meu sen cobrar des y;
e se a vos prouguer que seja assy,                                    20
sempre poren bõa ventura ajades.