Bertolucci

Versione stampabilePDF version

O que consselh' a mi de m' eu quitar
de mha senhor porque me non faz ben,
e me por tam poderos' ora ten
de m' en partir, nunca el ouv' amor
qual oj' eu ey, nen viu esta senhor                            5
con que Amor fez a mi començar.
 
Mays nona viu e vay-m' agora dar
tal conselho en que perde seu sen,
ca, se a vir ou lh' a mostrar alguen,
ben me faç' en d' atanto sabedor                              10
que me terrá mha morte por melhor
ca me partir do seu ben desejar.
 
Ca, se el vir o seu bon semelhar
d' esta dona porque mh-a mi mal ven,
non m' ar terrá que m' eu possa per ren                    15
d' ela partir, enquant' eu vivo for,
nen que m' end' eu tenha por devedor,
nen outr' ome que tal senhor amar.
 
E poila vir, se poder ssy guardar
de lh' aviir com' end' a min aven,                                20
ben terrey eu que escapara en;
mays d' ũa ren ei ora gram pavor:
des que a vir, este conselhador
de non poder min nen ssy conselhar.