Aston

Versione stampabilePDF version

Peirol, com avetz tan estat
que no fezetz vers ni chanso?
Respondetz me, per cal razo
reman que non avetz chantat,
s'o laissatz per mal o per be,
per ir' o per joi o per que,
que saber en volh la vertat.
 
Bernart, chantars no·m ven a grat
ni gaire no·m platz ni·m sap bo;
mas car voletz nostra tenso,
n'ai era mon talan forsat.
Pauc val chans que dal cor no ve;
e pois jois d'amor laissa me,
eu ai chan e deport laissat.
 
Peirol, mout i faitz gran foudat,
s'o laissatz per tal ochaizo.
S'eu agues agut cor felo,
mortz fora, un an a passat,
qu'enquer no posc trobar merce.
Ges per tan de chan no·m recre,
car doas perdas no m'an at.
 
Bernart, ben ai mon cor mudat,
que totz es autres c'anc no fo.
No chantarai mais en perdo
.......................................
Mas de vos volh, chantetz jasse
de celei qu'en grat no·us o te,
e que perdatz vostr'amistat.
 
Peirol, manh bo mot n'ai trobat
de leis, c'anc us no m'en tenc pro.
e s'ilh serva cor de leo,
no m'a ges tot lo mon serrat,
qu'e·n sai tal una, per ma fe,
c'am mais, s'un baizar me cove,
que de leis, si·l m'agues donat.
 
Bernart, ben es acostumat,
qui mais no·n pot, c'aissi perdo.
E la volps al sirieir dis o
can l'ac de totas partz cerchat,
las sirieias vi lonh de se,
e dis que no valion re.
Atressi m'avetz vos gabat.
 
Peirol, sirieias son o be,
mas mal aya eu, si ja cre
que la volps no n'aya tastat.
 
Bernart, no·m n'entramet de re,
mas peza·m de ma bona fe,
car no·n i ai re gazanhat.
Peirol, com avetz tan estat
que no fezetz vers ni chanso?
Respondetz me, per cal razo
reman que non avetz chantat,
s'o laissatz per mal o per be,
per ir' o per joi o per que,
que saber en volh la vertat.
 
Bernart, chantars no·m ven a grat
ni gaire no·m platz ni·m sap bo;
mas car voletz nostra tenso,
n'ai era mon talan forsat.
Pauc val chans que dal cor no ve;
e pois jois d'amor laissa me,
eu ai chan e deport laissat.
 
Peirol, mout i faitz gran foudat,
s'o laissatz per tal ochaizo.
S'eu agues agut cor felo,
mortz fora, un an a passat,
qu'enquer no posc trobar merce.
Ges per tan de chan no·m recre,
car doas perdas no m'an at.
 
Bernart, ben ai mon cor mudat,
que totz es autres c'anc no fo.
No chantarai mais en perdo
.......................................
Mas de vos volh, chantetz jasse
de celei qu'en grat no·us o te,
e que perdatz vostr'amistat.
 
Peirol, manh bo mot n'ai trobat
de leis, c'anc us no m'en tenc pro.
e s'ilh serva cor de leo,
no m'a ges tot lo mon serrat,
qu'e·n sai tal una, per ma fe,
c'am mais, s'un baizar me cove,
que de leis, si·l m'agues donat.
 
Bernart, ben es acostumat,
qui mais no·n pot, c'aissi perdo.
E la volps al sirieir dis o
can l'ac de totas partz cerchat,
las sirieias vi lonh de se,
e dis que no valion re.
Atressi m'avetz vos gabat.
 
Peirol, sirieias son o be,
mas mal aya eu, si ja cre
que la volps no n'aya tastat.
 
Bernart, no·m n'entramet de re,
mas peza·m de ma bona fe,
car no·n i ai re gazanhat.
Pos de mon joi vertadier
si fan aitan voluntier
devinador e parlier
enveyos e lauzengier
segon la fazenda,
coven qu'ieu mi atenda;
qar ginh mi a mestier
ab qu'ieu mi defenda
que negus non aprenda
mon celat cossirier.
 
De midons aic de premier
l'enveya e·l dezirier,
et ab gran esfortz sobrier
mi ten que ren mais non qier.
Mas com que m'enprenda?
Mos cors me ditz qu'atenda
e sofra; e sofier,
perqu'ieu cre qu'esmenda
m'en fass' amors e·m renda
qualque plazer leugier.
 
Tal vetz es non puosc sufrir
qu'ab mi mezeis no m'azir
e vuelh m'en ab tan partir
qu'en autre domnei me vir;
pero si·s remuda
malautes can mielh cuda
en autra part garir,
e res no m'ajuda;
anz fas lucha perduda,
qu'ades torn sai murir.
 
Ai! tan doussamen dezir,
si pogues esdevenir,
c'amors mi fezes jauzir
aissi cum la·m fetz chauzir.
Trop l'ai atentuda
mas “la flam' esconduda
es greus ad escantir.”
Tot' es remasuda
l'esperanssa vencuda
que·m solia esbaudir.
 
Pero ades mi sove
qu'amors deu atrair' a se
franc coratg' ab bona fe
mielhs que negun' autra re.
E silh on s'eslansa
tota ma deziransa
pus mon cor sap e ve
no·m torn en viltansa;
c'aitan co·l reis de Fransa
sui hieu rics d'amar be.
 
E pus autre pro no·m te,
preyar l'ai enquer de me,
qu'auzit ai retrair' ancse
que chaitius es qi·s recre,
e sai ses doptansa
qu'el a desesperansa.
Quant hom troba merce,
dobla l'alegransa
e·l joys e·l benenansa
a selh cui esdeve.
 
Dalfi, ses duptansa
joy' e pretz vos enansa
mielhs c'amors no fai me.