Aston

Versione stampabilePDF version

Peirol, pois vengutz es vas nos
vai tost, (et er rics tos chaptals),
vas la dompna q'es bel' e pros,
franch' e cortesa e leials
lai devas Trez, e don te per despendre
un dels seus dons, e seras rics del mendre.
Lo parentat volgra donar o vendre
sol qe·m poges laz son bel cors estendre.   

E Peirols li respondet enaissi: 

Car el' es bon' et eu sui bos
be m'eschazegra dompn' aitals,
e car sui francs et amoros
e vas dompna fins e leials.
Qi·l parentat vendes, lo feira pendre,
q'eu agra lei, no s'en pogra defendre,
et agra pois guierdon de l'atendre
q'eu fi en tal qe anc no lo·m volc rendre.