Aston

Versione stampabilePDF version

La gran alegransa
e l'esjauzimen
que·m gui' e m'enansa,
dey faire parven;
quals q'aya pezansa
ni mal pessamen,
me vay ses doptansa
d'amor ben e gen.
Qu'ieu n'ai tan
de mon talan
e n'estauc soven
qu'ieu no aug ni sen.
 
D'estranha maneira
sol esser amors
salvatg' e guerreira
e mala totz jors.
Ar m'es lauzengeira
sus totz amadors;
a pauc de preguieira
m'a fait gent secors.
Qu'ieu n'ai tan
de mon talan
totz l'ans m'es pascors
e son entre flors.
 
Eu ai m'amor miza,
en tal, fe que·us dey,
non cug tro en Friza
que genser n'estey.
Tant es ben assiza
l'amors cuy m'autrey,
tot vay a ma guiza
quant aug e quan vey.
Qu'ieu n'ai tan
de mon talan
que, fe que vos dey!
nulh drut non envey.
 
Mos joys ses frachura
entiers e verais
enans' e melhura
a totz jornz en ays.
Tant es fin' e pura
l'amors, on m'apays,
que be m'asegura
e·m tolh totz esmays.
Non ac tan
de mon talan,
ni non fui tan gays
set ans a e mais.
 
En amor s'entenda
qui pretz vol aver;
ja per mal qu'en senta
non s'en deu mover,
mas serv' e atenda
q'a tot son plazer
n'aura bon'esmenda
sol no·s desesper.
Qu'ieu n'ai tan
de mon talan
e de mon plazer
que·l rey cug valer.
 
Chanso, ten ta via
ves los Alvernatz;
de me non an mia,
so lor mi digatz,
que·l grans cortezia
e·l fina beutatz
e·l joys de m'amia
m'a say pres el latz.
Qu'ieu n'ai tan
de mon talan
qu'en joy et en patz
am e suy amatz.
 
De mon chan
vuelh ab aitan
que sia finatz,
e chan lo cuy platz.