Aston

Versione stampabilePDF version

Del sieu tort farai esmenda
lieys que·m fetz partir de se,
qu'enquer ai talan que·l renda,
si·l platz, mas chansos e me
ses respieg d'autra merce;
sol suefra qu'en lieys m'entenda
e que·l belh nien n'atenda.
 
Ges per negun mal qu'en prenda
de s'amistat no·m recre,
ans suefri c'ades m'acenda
la pen' e·l danz que m'en ve.
Faire·m degra qualque be,
mas no·s tanh qu'ieu la·n reprenda
si tot s'es vers qu'ilh mesprenda.
 
Molt en cossir nueg e dia
e no m'en sai cosselhar.
pero, si s'esdevenia,
gran talan ai qu'un baisar
li pogues tolr' o emblar;
e si pueys s'en iraissia
voluntiers lo li rendria.
 
Ben conosc qu'ieu no poiria
mon cor de s'amor ostar
per ira ni per feunia
ni per autra domn' amar.
No m'en cal plus assaiar;
aissi cum li plaira, sia,
qu'ieu l'amarai tota via.
 
El mon non es hom que tenha
tan apoderat amors,
que ges non vol qu'ieu retenha
los plasers ni las honors
qu'avia trobat aillors;
ans vol que sai mi destrenha
per tal que no·m vol ni·m denha.
 
Belha domna, en cui renha
senz e beutatz e valors,
suffriretz qu'aissi m'estenha
lo desirs e la dolors?
Sivals dels plazers menors
mi faitz tant que joys m'en venha,
sol qu'a vos non descovenha.
 
Chansoneta, vai de cors
dir a midons que·t retenha,
pus mi retener non denha.
 
Dalfi, solatz et amors
e cortes sens vos essenha
cossi joys e pretz vos venha.