Quan vei l'alauzeta mover

Edizione diplomatica

Bernart deuentadorn.                              XXXiij.
Q            uan uei la lauzeta mouer. De ioi sas ]alas[
alas contral rai. Que soblides laissa ca-
zer. Per la dousor cal cor li uai. Ailas cal en-
uenia men ue. De cui quieu ueia iauzion.

Pagine