Pos de chantar m'es pres talenz

Edizione interpretativa

  I
PVois de chantar mes p(re)s
talenz. Farai un uers don
sui dolenz. Mas no(n) serai i
obedienz. En pitau nien​
limozi.
Puois de chantar m'es pres talenz
farai un vers don sui dolenz;
mas non serai obedienz 
en Pitau ni en Limozi
 

Pagine