Lo ferm voler qu'el cor m'intra

Edizione diplomatica

Lo ferm uoler quel cor mintra. no(m)
pot ges bec escoisendre ni ongla.
de lauzenger si tot per mal.dire sarma.
equar no laus batrab ram ni abuergua.
siuals afrau lai on non aurai oncle. i
auzirai ioi enuergier ho dins cambra.
Qua mi soue dela cambra. on almeu

Pagine