Lo ferm voler qu'el cor m'intra

Edizione diplomatico-interpretativa

Lo ferm uoler quel cor mintra. no(m)
pot ges bec escoisendre ni ongla.
de lauzenger si tot per mal.dire sarma.
equar no laus batrab ram ni abuergua.
siuals afrau lai on non aurai oncle. i
auzirai ioi enuergier ho dins cambra.
Arnaut daniel.
Lo ferm voler qu’el cor m’intra
no.m pot ges bec escoisendre ni ongla
de lauzenger si tot per mal dire s’arma;

Pagine