Guglielmo IX

Edizione interpretativa

  I
Ar uoill q(ue) auzon li plusor. Un uer
set de bella color. Que ai trait de
mon obrador. Queu port daqest
mester la flor. Et es uertaz. lo uers en
trac ad auctor. Quant er finaz.
Ar voill que auzon li plusor
un vers s'et de bella color
que ai trait de mon obrador,
qu'eu port d'aquest mester la flor,
et es vertaz,
lo vers en trac ad auctor

Pagine