Bernart de Ventadorn

Edizione diplomatico-interpretativa

  I
Quan lo boscatges es flo-
ritz. e uei lo te(m)ps reno
uelar. e quascus auzels
quier sa par. el rossinhol
fai chans e critz. dun gran ioy mi
creys tals oblitz.que ues res may
nom puesc uirar. nueyt e iorn
me fai sospirar. sim lassa del cor
                                        la razitz.
Quan lo boscatges es floritz
e vei lo temps renovelar

Pagine