Ben vueill que sapchon li pluzor

Edizione diplomatica

     En uuoill que sapcho li
     pluisor. Un uer set debo
na color. Queu ai trah demo(n)
obrador. Queu port daicel
mester laflor. Ez es uertatz.
Epos ne trai(r)el uers autor. Can
er lassaz.
 
 
 
 
 
 

Pagine