Autet e bas entre∙ls prims fueils

Edizione diplomatica

Autet ebas entrels prims fueils. so(n) nou
de flors els rams li renc. enoi te mut
bec ni gola. nuils auzels ans brai ecanta.
cadaus. enson us. per ioi cai dels edel
tems. chan mas amors mi asauta. quels
motz ablo son acorda.
Dieu ho grazisc (et) amos hueils. que per

Pagine